Huurprijsklassen 2022

De huurprijsklassen voor 2022 zijn door de rijksoverheid vastgesteld. De hoogte van de kwaliteitskortingsgrens, de aftoppingsgrenzen en de liberaliseringsgrens (ook huurtoeslaggrens genoemd) is van belang voor woningcorporaties en huurders.

Voor huurders bepaalt het mede hun recht op huurtoeslag. Voor woningcorporaties is het onder meer van belang bij het betaalbaar houden van de woningvoorraad, passend toewijzen en het maken van prestatieafspraken over het aantal goedkope, betaalbare en dure woningen.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (versie 2020, PDF).

Voor het jaar 2022 is de liberaliseringsgrens (ook wel huurtoeslaggrens of maximale huurgrens genoemd) vastgesteld op € 763,47.

Voor het jaar 2022 is de kwaliteitskortingsgrens vastgesteld op € 442,46 (hetzelfde als in 2021).

Voor het jaar 2022 is de eerste aftoppingsgrens vastgesteld op € 633,25 (hetzelfde als in 2021). Deze aftoppingsgrens wordt soms ook wel de 'lage aftoppingsgrens' genoemd.

Voor het jaar 2022 is de tweede aftoppingsgrens vastgesteld op € 678,66 (hetzelfde als in 2021). Deze aftoppingsgrens wordt soms ook wel de 'hoge aftoppingsgrens' genoemd.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (versie 2020, PDF).

In de onderstaande tabel zijn de huurprijsgrenzen vanaf 2013 weergegeven. De liberalisatiegrens was vanaf 2015 tot en met 2018 bevroren. Voor de kwaliteitskortingsgrens, en de beide aftoppingsgrenzen geldt dat deze in 2021 en 2022 hetzelfde zijn door de huurbevriezing in 2021.

JaarKwaliteits-kortings-grensEerste aftoppings-grensTweede aftoppings-grensLiberalisatie-grens
2013 € 374,44 € 535,91 € 574,35 € 681,02
2014 € 389,05 € 556,82 € 596,75 € 699,48
2015 € 403,06 € 576,87 € 618,24 € 710,68
2016 € 409,92 € 586,68 € 628,76 € 710,68
2017 € 414,02 € 592,55 € 635,05 € 710,68
2018 € 417,34 € 597,30 € 640,14 € 710,68
2019 € 424,44 € 607,46 € 651,03 € 720,42
2020 € 432,51 € 619,01 € 663,40 € 737,14
2021 € 442,46
 € 633,25
 € 678,66
 € 752,33


Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (versie 2020, PDF).
Reactie plaatsen