Eerste aftoppingsgrens 2022

De eerste aftoppingsgrens (ook wel: lage aftoppingsgrens) geldt voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor 2022 is de eerste aftoppingsgrens vastgesteld op € 633,25. Over het verschil van de aftoppingsgrens en de basishuur is huurtoeslag mogelijk. Bekijk ook het overzicht van alle huurprijsgrenzen.

In de Woningwet is een passendheidsnorm opgenomen in verband met het passend toewijzen en de aftoppingsgrens. Huishoudens die recht hebben op huurtoeslag moeten volgens deze norm een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrens. Daarbij hebben de corporaties een speling van 5 procent voor eventuele uitzonderingen op die norm (bron: Aedes.nl).

Voor een- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is een huurwoningen met een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens passend volgens de regelgeving.

De eerste aftoppingsgrens is een van de vier huurprijsgrenzen.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).
Reactie plaatsen