Woningmarkt en meer
Ritske Dankert
Woningmarkt en meer
12/21/2021
2 min
0

De vijf meest gelezen artikelen van 2021

12/21/2021
2 min
0

Het jaar is bijna ten einde. Wij kijken terug op een jaar vol interessante gesprekken en ontmoetingen. Zowel tijdens onze seminars en trainingen als tijdens onze interviews. We hopen dat je het afgelopen jaar veel inspiratie hebt gehaald uit onze artikelen. 

Dit waren de vijf meest gelezen artikelen van het afgelopen jaar.

1. Onverwacht snelle ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement in 2021

Ook in 2021 heeft De Corporatiestrateeg weer onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij het portefeuille- en assetmanagement bij corporaties. Dit jaar deden 87 corporaties mee. Iets meer dan de helft heeft het portefeuille- en assetmanagement verankerd in hun jaarcyclus. Dat is een flinke vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees hier verder

2. Waarschuwing: pas op voor het Urgentiemonster

Het Urgentiemonster kun je wel eens tegenkomen als je werkt aan portefeuille- en assetmanagement. Hij zorgt ervoor dat je steeds ad-hoc bezig blijft en nooit aan de middellange termijn plannen toekomt. Het Urgentiemonster wil je dus niet in je leven hebben.

Hoe herken je het Urgentiemonster?

Lees hier verder

3. Waarom kleine corporaties slechter functioneren, maar beter presteren dan grote corporaties

Kleine corporaties functioneren slechter dan grote corporaties, maar ze presteren juist beter. De vraag is: hoe kan dat?

De Corporatiestrateeg kijkt sinds 2017 naar het presteren van corporaties op het gebied van portefeuille- en asset management. Kleine corporaties scoren daarbij minder goed op de randvoorwaardelijke zaken: heb je de goede software? Heb je de processen goed ingericht? Weet iedereen wat hij moet doen? Heb je voldoende capaciteit vrijgemaakt?

Lees hier verder

4. Zijn corporaties steenrijk (of toch niet)?

Zie je wel: corporaties hebben weer winst gemaakt.” Elk jaar rondom het verschijnen van de jaarrekeningen hoor je het mensen zeggen. Zij vinden dat die winst terug moet naar de huurders of de overheid, of dat het geld doorcorporaties geïnvesteerd moet worden. 

Maar klopt het wel dat corporaties steenrijk zijn?

Lees hier verder

5. Energiearmoede: wat doe je als corporatie?

De energieprijzen stijgen. Voor jou als woningcorporatie ontstaat de prangende vraag: wat ga je doen aan de energiearmoede? En hoe ga je die zo veel mogelijk voorkomen? 

In dit artikel lees je meer over de koppeling van energie en betaalbaarheid. En wat je hier – vanuit de je rol als corporatie – mee kunt doen.

Lees hier verder

Ook komend jaar blijf ik je graag informeren en inspireren. Wil je thema’s aandragen die in elk geval aan bod moeten komen? Laat het me weten via post@corporatiestrateeg.nl.

Reacties
Categorieën