Energiearmoede: wat doe je als corporatie?
Betaalbaarheid & Huurbeleid
Ritske Dankert
Betaalbaarheid & Huurbeleid
11/09/2021
2 min
0

Energiearmoede: wat doe je als corporatie?

11/09/2021
2 min
0

Energiearmoede: wat kun je daar als corporatie aan doen? In dit artikel lees je meer over de koppeling van energie en betaalbaarheid. En wat je hier – vanuit de je rol als corporatie – mee kunt doen. 

Geen weg terug

De energieprijzen stijgen. Voor jou als woningcorporatie ontstaat de prangende vraag: wat ga je doen aan de energiearmoede? En hoe ga je die zo veel mogelijk voorkomen? 

Los van jaarlijkse energieprijzenverhogingen en fluctuaties is de verwachting dat energieprijzen steeds verder zullen stijgen. Zeker wanneer je gebruik blijft maken van (veel) gas en elektriciteit. 

Bewoners, huurders van de corporatie, gaan hiervoor grote bedragen betalen.

Hoewel het al jaren aan de gang is wordt de vraag rondom energielasten steeds urgenter. In dit artikel bespreek ik specifiek de energiearmoede. Een steeds groter deel van de woonlasten wordt bepaald door de energie.

Wat kun je daar als corporatie aan doen? 

Koppel energiebesparing aan betaalbaarheid

Er is alle reden om het thema energiebesparing nog steviger te koppelen aan het thema betaalbaarheid.

Veel corporaties doen dit al. In ieder geval in woord. Toch denk ik dat in veel gevallen de daad nog bij het woord gevoegd moet worden. Zeker wat de manier betreft waarop corporaties daadwerkelijk met hun energiebesparingsopgave aan de slag gaan. 

Geregeld ervaar ik dat corporaties vooral focussen op techniek wat betreft hun verduurzamingsmaatregelingen.

Vragen gaan dan over wat er mogelijk is in een complex, waar eenvoudig een energiebesparing gerealiseerd kan worden, of waar andere technieken noodzakelijk zijn. 

Corporaties redeneren daarbij vaak vanuit een planningsperspectief. Aansluitend bij planmatig onderhoud doe je bijvoorbeeld ook verduurzamingsingrepen. 

Maar wat als je daadwerkelijk je verduurzaming en betaalbaarheid aan elkaar wilt koppelen? 

Keuzes ten aanzien van je verduurzamingsaanpak

Er zijn een aantal stappen te zetten die binnen je macht als corporatie vallen om energiearmoede zoveel mogelijk te beperken. Deze vereisen in ieder geval andere keuzes ten aanzien van je verduurzamingsaanpak. 

Allereerst kijk je naar je vastgoedsturingOnderzoek bij welke complexen en woningen een investering in verduurzaming en energiebesparing het meeste rendement oplevert. 

Die besparing gaat niet zozeer om CO2-vermindering of labelstappen. Wel gaat het om feitelijke besparingen in euro’s voor de huurder. Waar levert je investering de hoogste besparing op de energierekening op?

Betrek inkomens van bewoners

Betrek ook de inkomens van bewoners bij je keuzes. Wellicht zijn er meerdere complexen waarin je veel kunt besparen op de energierekening. Kijk dan vervolgens ook waar de meeste bewoners met een laag inkomen wonen. Of de bewoners met de hoogste betalingsrisico’s.

Zij hebben immers het meeste baat bij een verlaging van hun uitgaven aan energie.

Laat data sturen

Begin met de complexen waarin je een relatief grote besparing kunt realiseren, en waar de bewoners het financieel gezien het hardste nodig hebben. 

Deels overlapt dit mogelijk met de complexen die je vanuit een technisch planningsoogpunt aanwijst. Het is ook mogelijk de data andere complexen aanwijst.

Wat kun je nog meer betekenen?

Ook op het niveau van individuele huishoudens kun je als corporatie wellicht meer doen. Zo focus je je daadwerkelijk op (individuele) betaalbaarheid. Zeker wanneer huishoudens aangeven betalingsproblemen te verwachten.

Leg bijvoorbeeld met voorrang zonnepanelen op het dak bij mensen die moeite hebben om de energierekening te betalen. Zo help je hen de energielasten omlaag te brengen. 

Energiebesparing en woningtoewijzing

De energiebesparing kunnen ook meegenomen worden in gesprekken over woningtoewijzing. Dit kan van pas komen wanneer je een groter betaalrisico dan gemiddeld signaleert.

Kijk daarbij ook naar bepaalde energiebesparende maatregelen en betrek de huurder erbij. Wellicht kan deze zelf ook bijdragen aan een oplossing.

Verder kun je juist de bewoners voor wie een verlaging van woonlasten erg gewenst actief laten bijdragen. Bijvoorbeeld door hen te laten participeren in experimenten voor het uittesten van nieuwe technieken.

In ruil ontvangen zij een aanzienlijke besparing op hun energielasten. Stel daarbij van tevoren duidelijk vast of het onderzoek past bij het specifieke huishouden. Dit levert, mits juist uitgevoerd, een win-win situaties op. 

Maak er serieus werk van

Hierboven beschreef ik een aantal ideeën die je toe kunt gaan passen. Is jouw corporatie ook van mening is dat energiebesparing gekoppeld moet zijn aan betaalbaarheid? Maak er dan serieus werk van. 

Laat het terugkomen in je vastgoedsturing. En in de mogelijkheden voor in individuele gevallen om te woonlasten te verlagen.

Reacties
Categorieën