Betaalbaarheid: hoe ver wil je gaan?
Betaalbaarheid & Huurbeleid
Ritske Dankert
Betaalbaarheid & Huurbeleid
08/03/2021
1 min
0

Betaalbaarheid: hoe ver wil je gaan?

08/03/2021
1 min
0

Het werken aan betaalbaar wonen voor de doelgroep is een van de belangrijkste bestaansredenen van corporaties. 

Zo niet de belangrijkste.

Maar de vraag is: hoe ver wil je daarin gaan? Je bent tenslotte niet als enige organisatie op de wereld verantwoordelijk voor de betaalbaarheid van het wonen voor jouw huurders.

Vier niveaus van werken aan betaalbaarheid

Afhankelijk van je omgeving en je eigen prioriteiten kun je er als corporatie op verschillende manier in staan. Ik heb vier niveaus gedefinieerd voor het werken aan betaalbaarheid.

Niveau 1: de kerntaak is de enige taak
 Corporaties op het eerste niveau zorgen voor betaalbare huren. De rest is zaak voor anderen. Dit is de meest basale opvatting van het werken aan betaalbaarheid.

Niveau 2: ondersteunen bij betalingsproblemen

Op niveau 2 zorgen corporaties voor betaalbare huren, maar verwijzen ze huurders die in de problemen komen ook door naar de juiste instanties. Wordt een huurder niet goed geholpen? Dan spreken corporaties andere organisaties aan op hun verantwoordelijkheden.

Niveau 3: preventief en proactief

Op dit niveau bevinden zich bijvoorbeeld corporaties die de huren wanneer nodig aanpassen om betalingsproblemen te voorkomen. Maar ook corporaties die convenanten afsluiten met andere organisaties om ervoor te zorgen dat de individuele aanpakken goed op elkaar aansluiten.

Niveau 4: alles op alles

Op het vierde niveau doen corporaties er alles aan om ervoor te zorgen dat huurders een betaalbare huur hebben, huurders bij betalingsproblemen worden doorverwezen, en samenwerkingen met andere organisaties optimaal zijn. Maar als niets helpt, of andere organisaties hun verantwoordelijkheid niet invullen, dan springen corporaties op dit niveau in het gat om de problemen op te lossen. 

Hoe ver gaat jouw corporatie in het werken aan betaalbaarheid?

Tijdens ons seminar Betaalbaarheid van het Wonen vraag ik elk jaar aan deelnemers op welk niveau hun corporatie zich bevindt. In de praktijk blijkt dat veel corporaties op niveau 2 of 3 zitten. Een groot deel van de corporaties bevindt zich al op het gewenste niveau, maar ook zijn er veel corporaties die graag meer willen doen.

Hoe zit dat bij jou? Op welk niveau bevindt jouw corporatie zich, en waar zou je naartoe willen? Wil je juist meer of minder doen aan de betaalbaarheid van het wonen? Denk daar eens over na en ga de discussie aan met je collega’s en, zodra jullie het met elkaar eens zijn, met de buitenwereld.

Wil je meer weten over de betaalbaarheid van het wonen? Lees onze andere artikelen over dit thema en meld je aan voor ons seminar Betaalbaarheid van het Wonen, waar je elk jaar bijgepraat wordt over de ontwikkelingen op het gebied van betaalbaarheid, huurbeleid en andere manieren waarmee je zorgt dat de betaalbaarheid van het wonen voor jouw huurders geborgd blijft.

Reacties
Categorieën