Seminarverslag: Betaalbaarheid van het Wonen
Betaalbaarheid & Huurbeleid
Ritske Dankert
Betaalbaarheid & Huurbeleid
04/25/2019
1 min
0

Seminarverslag: Betaalbaarheid van het Wonen

04/25/2019
1 min
0

Op woensdag 17 april 2019 kwamen corporaties en vertegenwoordigers van een aantal andere betrokken organisaties uit heel Nederland in Driebergen bij elkaar voor het seminar Betaalbaarheid van het Wonen.

Nadat iedereen was voorzien van koffie, thee en een werkboek vertelde Peter Boelhouwer (TU Delft) over de actuele stand van zaken en toekomsttrends rondom de betaalbaarheid van het wonen. Hij liet zien dat er een aantal risicogroepen zijn, zoals gezinnen met een inkomen tot modaal, inkomens rond de huurtoeslaggrens, maar ook de middeninkomens.

Sanne Lamers (Nibud) vertelde daarna over de uitdaging waar huishoudens voor staan, als het gaat om het betalen van hun maandelijkse lasten. Van de huishoudtypen die Nibud hanteert, hebben veel slechts een beperkt bedrag beschikbaar voor het betalen van de huur. Uit recent onderzoek van Nibud blijkt bovendien dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om toeslagen en andere inkomensondersteuning aan te vragen.

Na de lunchpauze benadrukte Maarten Vos (Vidomes) het belang van maatwerk binnen het huurbeleid. Hij gaf de deelnemers mee om niet zomaar landelijke normen over te nemen, maar juist te kijken hoe deze lokaal optimaal ingepast kunnen worden. Hij liet zien hoe Vidomes dit doet, en tegen welke obstakels de corporatie daarbij in de afgelopen jaren aangelopen is.

Vervolgens nam Michel Brauns (Wonen Zuid) het stokje over met zijn presentatie over de maatregelen die Wonen Zuid in de afgelopen jaren heeft genomen om de betaalbaarheid te borgen. Van de 25 knoppen waar Wonen Zuid aan kon draaien zijn een aantal kansrijke gekozen. Naast aanpassingen in het huurbeleid ging Michel ook in op de relatie tussen energiebesparing en betaalbaarheid, en het maken van afspraken met gemeenten over lokale woonbelastingen.

Het seminar werd afgesloten door Bram Klouwen (Companen) Vanuit zijn ervaring bij gemeenten en corporaties gaf hij de deelnemers een overzicht van de belangrijkste onderdelen om bij het werken aan betaalbaarheid rekening mee te houden. Hij ging daarbij in op de manieren om zowel in het huurbeleid, het energiebeleid als in de prestatieafspraken met gemeenten de betaalbaarheid van het wonen een goede plek te geven.

Reacties
Categorieën