De praktische route naar CO2 neutraal (seminarverslag)
Duurzaamheid
Ritske Dankert
Duurzaamheid
06/18/2018
2 min
0

De praktische route naar CO2 neutraal (seminarverslag)

06/18/2018
2 min
0

Op 7 juni 2018 kwamen corporaties uit heel Nederland in Doorn bij elkaar voor het seminar Duurzaamheid: De route naar CO2 neutraal.

Het spits werd afgebeten door Anke van Hal, professor Sustainable Building aan de Nyenrode Business Universiteit. Zij vertelde de deelnemers hoe je ervoor zorgt dat bewoners verduurzaming ook echt willen. Naast geld en techniek is bewonersbetrokkenheid de derde succesfactor van verduurzaming.

Hoe zorg je ervoor dat je de belangen van bewoners, corporaties en anderen samenbrengt? En hoe zorg je ervoor dat verduurzamingsmaatregelen écht werken? De belangrijkste les van Anke van Hal: wanneer je bij het verduurzamen open staat voor de wensen van bewoners (die vaak anders zijn dan professionals denken), is de kans op succes veel groter.

AnkevanHal

Vervolgens nam Bianca Seekles, directeur van ERA Contour, het stokje over met haar lezing over hoe je de consument als coproducent behandelt. Aan de voorkant al met bewoners in gesprek gaan en samenwerken met bewoners om stappen te maken in de verduurzaming waren belangrijke thema’s binnen haar lezing. Door op nieuwe, klantgerichte manieren te communiceren met je bewoners tijdens renovatieprojecten kun je als corporatie echt het verschil maken.

Dus: ga, en blijf, vooral in gesprek met je huurders. En kijk hierbij nadrukkelijk ook naar de omwonenden, maar houd tegelijk oog voor de mensen die in de aan te pakken woningen wonen.

DyonNoy

De ochtend werd afgesloten met een lezing van Dyon Noy, directeur van adviesbureau Atriensis, waar hij zich met zijn collega’s over verduurzamingsvraagstukken van corporaties buigt.

De kosten die deze verduurzamingsopgave met zich meebrengen zorgden tijdens zijn lezing voor de nodige discussie en riepen bij deelnemers ook vragen op over de mogelijkheden.

Om de deelnemers concrete handvaten te geven om met de verduurzamingsopgave om te gaan, bood Dyon een meer praktijkgerichte variant van een routekaart om de woningvoorraad richting CO2 neutraal te krijgen.

Dyon’s advies: ontwikkel eerst een warmtevisie op gebiedsniveau, en kijk dan welke maatregelen op woningniveau daarbij passen. Samenwerking met de gemeente en netbeheerders is daarbij absoluut nodig.

PierreHobbelen

Na de lunchpauze benadrukt Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van woningcorporatie Thuisvester , het belang van samenwerking. Hij ging in op de ervaringen van Thuisvester met samenwerking op verschillende schaalniveaus. Volgens Pierre is het provinciale niveau te groot en het gemeentelijke niveau te klein. Samenwerking op regionale schaal werkt volgens hem het beste. Zo kun je met collega corporaties, aannemers, huurders en gemeenten snel vooruitgang boeken.

Auke Vermeulen, projectleider bij woningcorporatie Stadgenoot, vertelde daarna over de grote uitdaging waar Stadgenoot voor staat wat betreft renovatie van de gebouwde omgeving. Auke vertelde hoe je als corporatie om kunt gaan met weerstand van huurders bij projecten en welke lessen hij als projectleider bij Stadgenoot heeft geleerd.

Het seminar werd afgesloten door Gerke Brouwer. Vanuit zijn positie als directeur-bestuurder van Woongroep Marenland, een corporatie middenin het aardbevingsgebied, liet hij zien hoe je als corporatie, ondanks verschillende grote opgaven, toch aan verduurzaming kunt blijven werken.

Het complexe krachtenveld waar Woongroep Marenland midden in het aardbevingsgebied mee te maken krijgt, gaf de deelnemers een nieuw perspectief op de verduurzamingsopgave.

GerkeBrouwer

De deelnemers gingen naar huis met veel kennis over hoe zij bewoners kunnen betrekken bij de verduurzaming. Ook kregen ze input om stap voor stap vanuit gebiedsniveau te kunnen afdalen naar het complex- en woningniveau om de transitie naar CO2-neutraal vorm te geven.

Reacties
Categorieën