Rokende sprekers met 4 brillen (seminarverslag Wonen en Zorg)
Wonen en Zorg
Ritske Dankert
Wonen en Zorg
02/12/2019
3 min
0

Rokende sprekers met 4 brillen (seminarverslag Wonen en Zorg)

02/12/2019
3 min
0

50 jaar geleden was het ‘normaal’ wanneer een docent voor de klas stond te roken. Net zoals het normaal was om je ouders op leeftijd in huis te nemen. Inmiddels komt geen van beiden nog (veel) voor.

Hoe kun je als corporatie het beste inspelen op wonen en zorg anno 2019? Op 7 februari 2019 kwamen corporaties en zorgorganisaties uit heel Nederland in Soest bij elkaar om hier alles over te horen.

Nadat iedereen was voorzien van koffie, thee en een werkboek vertelde Marleen Hin (Atrivé) over trends, uitdagingen en kansen op het gebied van wonen en zorg. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die zij wist terug te brengen tot een mooie kapstok voor de rest van de dag.

Een belangrijke conclusie van haar bijdrage was dat je als professional in wonen en zorg altijd meerdere brillen bij je moet hebben. Zo herinner je jezelf eraan dat corporaties, zorgorganisaties, gemeenten en bewoners allemaal door een andere bril naar dezelfde woning en zorgverlening kijken.

Vervolgens nam Anja Machielse (Universiteit voor Humanistiek) het stokje over met haar presentatie over kwetsbare ouderen. Een kleine groep ouderen is om verschillende reden kwetsbaar, en het is belangrijk om daar als corporatie en zorgorganisatie goed op in te spelen.

Anja liet onder meer zien dat het aandeel ernstig eenzame mensen nauwelijks toeneemt naarmate men ouder wordt. Wel neemt het aandeel ‘matig eenzame’ mensen zeer sterk toe naarmate men ouder wordt. Ongeveer de helft van alle ouderen voelt zich matig eenzaam, en slechts 40 procent is niet eenzaam.

Na een heerlijke lunch kwam Hassan Najja (directeur-bestuurder van woningcorporatie SOR) de deelnemers bijpraten over de manier waarop SOR omgaat met ouderenhuisvesting.

Om te laten zien hoe het maatschappelijke denken kan veranderen had hij – speciaal voor deze gelegenheid – een pakje sigaretten meegenomen. Veertig jaar geleden had niemand hem raar aangekeken als hij tijdens het seminar een sigaret zou opsteken. Maar vandaag de dag vind je nergens op de locatie nog asbakken. Hassan daagde de deelnemers uit om zelf na te blijven denken over welke dingen we nu normaal vinden, en die dat wellicht over 20 jaar niet meer zijn.

Ook op het gebied van wonen en zorg moet je voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om voor de bewoners het beste te doen. SOR doet dat op verschillende manieren, onder meer door samen te werken met ondernemers in de zorg en door in elk gebouw een ontmoetingsruimte te realiseren.

Monique Boeien (directeur-bestuurder van woningcorporatie SWZ) vertelde daarna over de manier waarop 29 betrokken partijen er in Zwolle in geslaagd zijn om gezamenlijk vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg in beeld te krijgen. Dit blijkt in veel gebieden nog niet zo makkelijk te zijn omdat er veel verschillende doelgroepen zijn die zorg behoeven. En omdat sommige vragen voornamelijk regionaal zijn.

Monique liet vervolgens ook zien hoe de samenwerking rondom contractvorming en een gezamenlijke Woningkiezer voor huurders veel moeizamer verliep. Daarbij was een belangrijke les om niet alles met alle 29 partijen te willen doen, omdat er soms tegengestelde belangen zijn. Voor deze onderdelen werkt men in Zwolle inmiddels met een ‘coalition of the willing’, waarbij niet iedereen (hoeft) mee te doen, maar waarbij organisaties zelf kiezen of ze bij een specifiek initiatief aansluiten.

Het seminar werd afgesloten door Angela Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie DrieGasthuizenGroep. Omdat de DrieGasthuizenGroep zowel zorg levert als vastgoed in bezit heeft kon Angela vertellen over wat er allemaal gebeurd wanneer je de zorgbril en de vastgoedbril bij elkaar brengt. Aan de hand van de nieuwbouw van appartementen met zorg liet ze zien hoe deze brillen in de praktijk op elkaar afgestemd kunnen worden.

Na afloop gingen de deelnemers met veel nieuwe kennis en inspiratie weer naar huis. De vragen uit het werkboek functioneren daarbij als een goede brug tussen de kennis en inspiratie van het seminar en het dagelijkse werk bij de organisatie. 

Reacties
Categorieën