In de tang: kun je financieel sturen op maatschappelijk resultaat?
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
Ritske Dankert
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
06/12/2019
2 min
0

In de tang: kun je financieel sturen op maatschappelijk resultaat?

06/12/2019
2 min
0

Op 6 juni kwamen ruim 30 corporaties uit heel Nederland in Doorn bij elkaar voor het seminar Financiële Sturing en Maatschappelijke Vermogensinzet.

Nadat iedereen was voorzien van koffie, thee en een werkboek vertelde Michiel Bakker van GroenWest over de manier waarop binnen deze corporatie financieel wordt gestuurd.

Een van de leerpunten uit zijn bijdrage: door investeringsprojecten te scoren op het maatschappelijk effect wordt het makkelijker om projecten zowel op financieel als op maatschappelijk rendement te beoordelen.

Bekijk de agenda met de eerstvolgende seminars en trainingen van De Corporatiestrateeg

Lotte Kolsteeg, accountmanager bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vertelde daarna over de uitdagingen waar het WSW voor staat als hoeder van het borgstelstel. Duidelijk werd hoe WSW naar de risico’s in de sector kijkt.

Voor de 321 deelnemende corporaties (97% van de sector) heeft WSW in totaal ongeveer 80 miljard euro aan geborgde leningen in portefeuille. Door het borgingsstelsel kunnen corporaties goedkoper lenen.

Na de lunchpauze benadrukte Cor Snoeijs van Stekademy het belang van goede data. Hij vertelde welke stappen bij Rhenam Wonen zijn gezet om na de fusie de kwaliteit van de data te vergroten.

Een goede bestuurlijke borging is bij dataverbetering van groot belang. Ook gaf Cor de deelnemers mee om te beseffen dat een groot deel van de data die je als corporatie gebruikt van externe partijen komt. Afstemming met alle betrokkenen is dan ook een voorwaarde.

Bekijk de agenda met de eerstvolgende seminars en trainingen van De Corporatiestrateeg

Jeroen den Hollander vertelde daarna over de wijze waarop binnen het portefeuille- en asset management bij Woonbron het Driekamermodel wordt gebruikt. Woonbron heeft dit op een pragmatische manier ingericht. Bij investeringsvoorstellen worden scenario’s bijvoorbeeld gescoord op zowel maatschappelijk indicatoren, als indicatoren vanuit de vastgoed- en vermogensinvalshoeken.

Het seminar werd afgesloten door Johan Conijn (Finance Ideas). Tijdens zijn bijdrage ging Johan met de zaal de discussie aan over onder meer de verschillende manieren om tot rendementscijfers te komen, de waarde van de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW), de middenhuur.

Ook vroeg hij aandacht voor de ‘tang’ waarin corporaties zitten opgesloten: enerzijds is sprake van afnemende netto operationele kasstromen, terwijl de rendementen op investeringen ook lager worden.

Daardoor staan corporaties voor een lastig dilemma: het eigen vermogen laten afnemen, of minder investeren…

Bekijk de agenda met de eerstvolgende seminars en trainingen van De Corporatiestrateeg

Reacties
Categorieën