Hebben kleine woningcorporaties nog bestaansrecht?
15 augustus 2017 
2 min. leestijd

Hebben kleine woningcorporaties nog bestaansrecht?

Er bestaat onder kleine corporaties veel twijfel of ze op de langere termijn nog zelfstandig kunnen doorgaan. Veel kleine corporaties fuseren.

Dit is mede het resultaat van de nieuwe Woningwet. Aan de ene kant zijn er in deze wet een aantal regels opgenomen die de politieke weerstand tegen fusies vertolkt. Deze regels zouden ervoor moeten zorgen dat er minder fusies plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de regionalisering, waarbij je als corporatie nog maar één primaire werkregio mag hebben.

Aan de andere kant brengt de Woningwet ook veel nieuwe regels en administratieve lastendruk met zich mee. Daardoor krijgen veel kleine corporaties het gevoel dat het langzamerhand wel heel lastig wordt om nog zelfstandig te blijven.

Dit roept de vraag op of kleine corporaties nog bestaansrecht hebben. Wanneer kleine corporaties voldoen aan een aantal kenmerken, hebben ze dat zeker. Professionaliteit, passende schaal en toegevoegde waarde zijn daarbij de sleutelwoorden.

De corporatie moet een hoge mate van professionaliteit hebben

Er bestaan grote verschillen in de mate van professionaliteit tussen corporaties. Deze verschillen lopen dwars door de grootteklassen heen. Zo zijn er kleine corporaties die hun beleid perfect op orde hebben en goede maatschappelijke prestaties leveren. Tegelijkertijd zijn er grotere corporaties dit niet lukt.

Voor een professionele organisatie heb je slimme en betrokken mensen nodig.

De schaal van je werkgebied moet passen bij de schaal van de organisatie

Goed functionerende kleine corporaties werken vaak als (bijna) monopolist in één kleine kern. Ze staan daardoor dichtbij de huurder en hebben niet alleen een grote invloed op wonen, maar ook op aanpalende gebieden als leefbaarheid en voorzieningen.

Een groot voordeel van een kleine corporatie in een klein werkgebied is dat de focus volledig op dat werkgebied is. Dat is niet alleen efficiënt in de bedrijfsvoering, maar levert ook de grootste maatschappelijke resultaten. Met een fusie verlies je per definitie de scherpe focus op je werkgebied.

Een kleine corporatie moet lokaal een toegevoegde waarde hebben

Een volgende voorwaarde voor bestaansrecht is dat er in je werkgebied een volkshuisvestelijke opgave is die je als corporatie kunt invullen.

Je moet natuurlijk wel iets te doen hebben.

Als je – nu en in de toekomst – uitsluitend ‘op de winkel past’, dan is de vraag of je je tijd, energie en geld niet elders beter kunt inzetten. Dan kan fusie een middel zijn om dit te bereiken.

Weet waar je zwakke plekken zitten

Als kleine corporatie is het belangrijk om te weten waar je zwakke plekken zitten. Zo kun je deze zo goed mogelijk dichten.

Een veel voorkomende zwakke plek is dat functies bij kleine corporaties in het algemeen niet dubbel bezet zijn. Zorg ervoor dat je dat kunt afvangen door samen te werken met andere corporaties of andere vakmensen die je snel kunt inzetten. Zo zorg je ervoor dat je snel een vervanger kunt inzetten wanneer iemand (tijdelijk) uitvalt.

Aan de andere kant moet je je zwakke plekken ook niet groter maken dan ze zijn. Niemand is onvervangbaar.

Zorg er verder voor dat je voldoende verbinding hebt met de wereld om je heen. Je hebt niet, zoals een grotere corporatie, de beschikking over een beleidsmedewerker die voortdurend de wetgeving in de gaten houdt. Zorg er daarom voor dat je op een andere manier op de hoogte gehouden wordt wanneer er iets speelt dat voor jouw corporatie relevant is.

Wanneer je als corporatie voldoet aan bovenstaande kenmerken en rekening houdt met je zwakke plekken, kun je zeker bestaansrecht hebben. Bovendien kun je dan meer maatschappelijk rendement creëren voor jouw werkgebied dan wat een grotere corporatie zou kunnen.


Marja
Door

Marja

op 16 Aug 2017

Interessant

Johan van Hoof
Door

Johan van Hoof

op 16 Aug 2017

Met Wat is de onderbouwing van je stelling dat een kleinere corporatie per definitie meer maatschappelijke meerwaarde heeft dan een grotere? Dat kun je toch niet aan de schaal koppelen? De vraag is overigens ook wat je definitie van 'klein' is. Bedoel je niet lokaal gefocust? Dat kunnen ook grotere corporaties zijn.

Ritske Dankert
Door

Ritske Dankert

op 17 Aug 2017

Beste Johan, dat is niet wat ik stel. Met het artikel geef ik aan wat naar mijn idee de belangrijkste voorwaarden zijn voor kleine corporaties om bestaansrecht te hebben. Dat zegt verder niets over wat grote(re) corporaties wel of niet kunnen. Overigens van harte eens met je opmerking over lokaal gefocust. Een corporatie met 500 woningen heeft in een klein dorp meer impact dan verspreid over een groot werkgebied. Hartelijke groet!

Jan Boot
Door

Jan Boot

op 15 Nov 2019

En hoe zie je dat het licht van de schaalvergroting van gemeenten? Een gemeente die bestaat uit 15 dorpen overleg met 15 corporaties, die allemaal van alle markten thuis zijn?

Ritske
Door

Ritske

op 19 Nov 2019

Hoi Jan, dank voor je reactie. Het overleg wordt in het hypothetische geval wat jij schetst wat lastiger, maar dat lijkt me dan vooral een 'probleem' voor de wethouder en ambtenaren van die betreffende gemeente :-)

Rob Driessen
Door

Rob Driessen

op 16 Aug 2017

Kleine corporaties hebben absoluut een bestaansrecht. Professionaliteit heeft niets met grootte te maken. Ik ken grote corporaties die door dilettanten worden geleid met dito resultaten. de klant is koning en heeft geen behoefte aan bureaucratie. Zo lang als de overheid niets doet aan de kwaliteit van de RVC/RVT's (circuitbenoemingen) wordt het niets met de sector !

Leon van den Berg
Door

Leon van den Berg

op 17 Aug 2017

Ik vind ook zeker dat kleine corporaties bestaansrecht hebben. Door de korte lijnen zijn kleine organisaties vaak slagvaardiger en kunnen zij beter inspelen op de behoefte van de klant. Schaalvoordelen zoals inkoopvoordeel en specialistische kennis kan ook op een andere manier worden georganiseerd.

Dick de Bruijn
Door

Dick de Bruijn

op 21 Aug 2017

Mag ik een tegenvraag stellen? Wat is het bestaansrecht van (mega) grote corporaties? Meest hebben ze alle ideeën over behoeften en markt uit onderzoeken want de klant kennen ze niet. Kleine corporaties kennen vaak de klant. En naar mijn idee zou de klant (iemand die niet zelf (financieel) in zijn huisvesting kan voorzien) centraal moeten staan. Dat mis ik bij de grote corporaties.

Leon van der Zanden
Door

Leon van der Zanden

op 22 Aug 2017

Kleine corporaties missen makkelijk de voordelen van schaalgrootte, tenzij ze slim samenwerken op bepaalde onderdelen met andere corporaties (inkoop, kennisdeling, deling van bepaalde infrastructuur/technologie, delen van experts). Hoe kleiner de corporatie, hoe groter de regierol moet zijn die ze voeren. Dus slim uitbesteden maar wel heel goed snappen waar je het over hebt. Ik denk dat er ergens een optimum ligt.

Reactie plaatsen

Nieuw: Cheatsheet Huurbeleid 2023

Nooit meer zoeken naar de juiste getallen: download nu gratis de Cheatsheet Huurbeleid 2023. Met alle actuele cijfers handig op een rij.

Cheatsheet Huurbeleid 2023