Fuseren enige alternatief voor kleine corporaties?
Organisatieontwikkeling
Ritske Dankert
Organisatieontwikkeling
01/05/2016
1 min
0

Fuseren enige alternatief voor kleine corporaties?

01/05/2016
1 min
0

Veel kleinere corporaties worstelen met de vraag of ze al dan niet moeten fuseren. In dit artikel zal ik de standpunten van voor- en tegenstanders naast elkaar zetten. De meningen over wat de kwetsbaarheden en de sterke kanten van kleine corporaties zijn, komen verrassend vaak overeen.

Belangrijkste rollen van de corporatie

De belangrijkste taken van corporaties zijn het bepalen van de lokale volkshuisvestelijke opgave en deze opgave omzetten in een strategie. Het verhuren en onderhouden van woningen is het belangrijkste instrument om de strategie uit te voeren. Het waarborgen van financiële continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde om op langere termijn het werk te kunnen blijven doen.

Financiële continuïteit

De kwetsbaarheid van kleinere corporaties zit vooral bij de financiën en het opleveren van verantwoordingsinformatie. Dit laatste wijzigt snel door nieuwe regelgeving en is daarom lastiger te borgen in een kleine corporatie, terwijl verantwoording juist zo belangrijk is.

Wat als iemand ziek wordt?

Daarnaast zorgt de kleine omvang voor een kwetsbaarheid met betrekking tot praktische zaken. Wat als er iemand op een sleutelpositie ziek wordt? Hoe vang je dit op zonder extreem hoge kosten te maken? Deze praktische zaken maken een kleine corporatie kwetsbaarder.

Aanspreekbaar en lokaal betrokken

Een sterk punt van kleine corporaties is de benaderbaarheid. Net als goed inzicht in wat er speelt in het werkgebied. Kleine corporaties zijn daardoor goed in staat om de juiste strategische keuzes te maken voor de langere termijn. Er kunnen betere inschattingen gemaakt worden van de behoeften van huurders, doordat kleinere corporaties hun huurders kennen.

Een alternatief voor fusie

De vraag is nu of je als kleine corporatie je kwetsbaarheden moet opheffen door te fuseren. Daarmee kun je immers ook je sterke kanten kwijtraken.

Een fusie kan soms de beste optie zijn, maar ik laat hier graag een alternatief zien. Dat alternatief is uitbesteden waar je kwetsbaar bent, en zelf blijven doen waar je sterk in bent.

Financiën en vastgoedbeheer zou je heel goed kunnen uitbesteden aan een collega-corporatie in jouw werkgebied. Maar ook uitbesteden aan commerciële partijen die zich professioneel bezighouden met financiële processen en/of vastgoedbeheer is een mogelijkheid.

Zo kun je je meer richten op de strategievorming, wat in feite de kerntaak van de corporatie is. In je strategie bepaal je hoe je met je woningen maatschappelijke meerwaarde bereikt in het gebied waar je werkzaam bent. Daarbij is de lokale worteling en kennis van je werkgebied je grootste meerwaarde.

Heb je zelf al nagedacht over fusie of heb je onlangs een fusie meegemaakt? Deel hieronder je ervaringen met collega’s in dezelfde situatie.

Reacties
Categorieën