Best practices in lokale samenwerking: “eigenlijk moeten we ons ervoor schamen” (seminarverslag)
Organisatieontwikkeling
Ritske Dankert
Organisatieontwikkeling
11/26/2018
2 min
0

Best practices in lokale samenwerking: “eigenlijk moeten we ons ervoor schamen” (seminarverslag)

11/26/2018
2 min
0

Op 22 november 2018 kwamen corporaties uit heel Nederland in Soest bij elkaar voor het seminar De Corporatie als Netwerkorganisatie, over succesvol samenwerken met lokale partners.

Nadat iedereen was voorzien van koffie, thee en een werkboek vertelde Jan van der Moolen over de context waarin corporaties door de jaren hebben samengewerkt met lokale partners. Zijn eigen visie op samenwerken stak hij niet onder stoelen of banken. Daarbij omarmde hij ook de conclusie uit de recente evaluatie van de Woningwet dat meer ruimte voor lokaal beleid nodig is.

Bekijk de agenda met de eerstvolgende trainingen en seminars

Bart Krol vertelde daarna over hoe je beter kunt samenwerken. Niet door te beginnen met de spelregels van de samenwerking, maar juist door eerst te kijken naar wie er aan tafel zit, wat de gezamenlijke opgaven en ambities zijn en wat je als netwerk wilt bereiken. Hierover gaat ook het boek Organiseren in en met netwerken, van zijn collega’s van Common Eye.

Na de lunchpauze werd ingezoomd op drie praktijkvoorbeelden van corporaties die op verschillende manieren samenwerken met lokale partners. Marinus Kempe van De Kernen vertelde hoe samenwerken begint bij jezelf. Rode draad in zijn verhaal was het mobiliseren van de juiste kennis, los van de vraag bij wie deze kennis te vinden is.

Medewerkers hebben bij De Kernen veel ruimte om met samenwerkingspartners afspraken te maken. Intern is het managementteam vervangen door een Visieteam waarin naast de directeur-bestuurder en zijn plaatsvervanger medewerkers op ad hoc basis kunnen aansluiten.

Bekijk de agenda met de eerstvolgende trainingen en seminars

Mohamed Acharki van Zayaz inspireerde de deelnemers daarna met zijn inbreng over de samenwerking in Den Bosch. Een van zijn lessen was dat een netwerk niet stuurbaar, maar wel faciliteerbaar is. Zonder de samenwerking te willen sturen kun je er dus wel een bijdrage aan leveren, zeker op het niveau van een concrete casus.

Mohammed vertelde ook over de Bossche Bond, waarbij in Den Bosch veel maatschappelijke organisaties zijn aangesloten, en waarbij men via de Bossche Bond mensen kan helpen die tussen de bureaucratische wal en schip vallen.

De Bossche Bond boekt goede resultaten: uit onderzoek blijkt dat een investering vanuit de Bossche Bond van 1 euro de maatschappij 30 euro bespaart. Bijvoorbeeld besparingen in de opvang en zorg. Toch is Mohammad nog niet tevreden: “We moeten ons eigenlijk schamen dat we de Bossche Bond hiervoor nodig hebben”

Bekijk de agenda met de eerstvolgende trainingen en seminars

Tot slot kwam ook de samenwerking aan de vastgoedkant van de corporatie aan bod. Dit onderdeel leverde veel vragen op over hoe je ketensamenwerking praktisch regelt. Eugène Janssen (Oosterpoort) en Ton van de Klok (Klok Holding) gaven de deelnemers als advies om vooral te investeren in vertrouwen tussen de partijen.

Interessant was ook de tip van Oosterpoort om bij samenwerking aan de vastgoedkant te beginnen. Daar is het veel makkelijker om praktische en zakelijke afspraken te maken. Als dat goed staat kun je hiervan veel leren voor de samenwerking met partijen op het gebied van zorg en welzijn.

Bekijk de agenda met de eerstvolgende trainingen en seminars

 

Reacties
Categorieën