Pragmatisch ontwikkelen van een netwerkorganisatie (interview met Marinus Kempe)
Organisatieontwikkeling
Ritske Dankert
Organisatieontwikkeling
11/06/2018
3 min
0

Pragmatisch ontwikkelen van een netwerkorganisatie (interview met Marinus Kempe)

11/06/2018
3 min
0

Op 22 november 2018 vond het seminar ‘De corporatie als netwerkorganisatie’ plaats, georganiseerd door de Corporatiestrateeg. Directeur-bestuurder bij Woonstichting De Kernen Marinus Kempe, is spreker op dit seminar. Hij ging alvast met Romana Sijakovic in gesprek over hoe een corporatie zich tot netwerkorganisatie ontwikkelt, wat dit oplevert voor De Kernen en welke kennis en ervaring De Kernen kan delen met andere corporaties.

Over Marinus Kempe

Marinus Kempe heeft volkshuisvesting en bedrijfskunde gestudeerd. Nadat hij eerst een aantal jaren in de Randstad heeft gewerkt, besloot hij daarna een werkgever buiten de Randstad te zoeken en is hij uiteindelijk terecht gekomen bij Woonstichting De Kernen.

Een netwerkorganisatie om samen doelstellingen te behalen en de gewenste oplossingen te realiseren

“Eind 2015 hebben we in onze strategie bepaald dat om onze doelstellingen te halen de organisatievorm erg belangrijk is” legt Marinus uit. “Daardoor is gekozen voor een netwerkorganisatie.” Vanaf begin 2016 is de corporatie pas actief aan de slag gegaan om een netwerkorganisatie te worden en de medewerkers te laten wennen aan deze nieuwe manier van werken.

“Door de veranderingen in de wet- en regelgeving en de verschillende partners en huurders waar je mee te maken hebt, kan je in je eentje niet de gewenste oplossingen realiseren. Daar heb je anderen voor nodig.”

De twee belangrijkste elementen om deze verandering te bewerkstelligen zijn volgens Marinus coachend leidinggeven en medewerkers steeds meer verantwoordelijkheden bieden. Hiermee zijn ze binnen De Kernen dan ook actief aan de slag zijn gegaan.

School van de pragmatische veranderaars

Op de vraag hoe medewerkers deze verandering ervaren antwoordt Marinus:

“Van tevoren is niet gedefinieerd hoe de netwerkorganisatie eruit zal gaan zien. Ik kom zelf van de school van de pragmatische veranderaars, dus bedenk welke interventie er nodig is en ik kijk na elke interventie wat het resultaat is en wat werkt voor onze organisatie. Je kijkt stap voor stap hoe je verder kunt groeien en ontwikkelen als corporatie.”  

Laatste stappen in het ontwikkelingsproces

Wat is een van de recente stappen geweest in dit proces? 

“Nog niet zo lang terug hebben we de Belbin teamrollen doorgenomen, zodat we teams kunnen samenstellen met kwaliteiten die voor dat specifieke team gewenst zijn. Momenteel zijn we bij De Kernen bezig met het ontwikkelen van een methode die besluitvorming verbetert” aldus Marinus.

Maar, er zijn nog steeds verbeterpunten binnen de organisatie. 

Ook al richt je de organisatie zelf in als een netwerkorganisatie, je blijft ook afhankelijk van partners. Bij De Kernen krijgen medewerkers veel vrijheid om zelf keuzes te maken. Als anderen dit anders hebben georganiseerd, kan het zijn dat je een ander tempo moet accepteren. Het blijft altijd belangrijk aan te sluiten bij je partners.

De Kernen deelt haar ervaring en kennis graag met partners. En staat zelf ook open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën van partners. Als je elkaar kunt versterken, moet je dat altijd doen. Een hele toegankelijke manier is bijvoorbeeld samen pilots doen.

“Niet van: de baas heeft iets bedacht en zo gaan we het doen”

Op de vraag wat de corporatie anders had willen doen mochten ze het traject om een netwerkorganisatie te worden opnieuw volgen, moet Marinus even nadenken. “Ik ervaar dit traject als best succesvol. Er is relatief weinig weerstand vanuit de organisatie. Daarbij pakken wij als corporatie alleen projecten op die werkelijk bijdragen aan een betere manier van werken. Als dit niet het geval is, doen ze het niet. “Bij De Kernen komen we samen tot oplossingen, in plaats van dat een persoon iets bedenkt wat anderen uit moeten voeren.”

Als tip aan andere corporaties geeft Marinus het volgende mee: “Door nieuwe dingen in pilots te organiseren, is het makkelijker om zaken zonder risico’s uit te proberen. Dat betekent ook dat het makkelijker is om zaken die niet werken, stop te zetten.

Korte lijntjes

Wat merkt een huurder van De Kernen van het feit dat jullie een netwerkorganisatie in wording zijn? 

“Onze huurders zien dat terug in hoe snel wij zaken oppakken. Zien wij ergens een probleem achter de voordeur dan geven wij dit snel door aan andere medewerkers of partners. We kunnen door onze organisatievorm snel schakelen in ons netwerk en nemen besluiten ook daar waar ze horen. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid.

De resultaten van deze manier van werken zien we ook terug in de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek.”

Marinus was spreker op het seminar ‘De corporatie als netwerkorganisatie’ van de Corporatiestrateeg. Zijn belangrijkste boodschap?

“Dat veranderen bij jezelf begint en dat vertrouwen in je medewerkers van cruciaal belang is om zo’n verandering door te maken.”  

Reacties
Categorieën