Coalition of the willing: de Zwolse samenwerking aan wonen en zorg
Wonen en Zorg
Ritske Dankert
Wonen en Zorg
11/19/2018
2 min
0

Coalition of the willing: de Zwolse samenwerking aan wonen en zorg

11/19/2018
2 min
0

In Zwolle wordt op een unieke manier samengewerkt op het gebied van wonen en zorg. Caroline Hezemans van De Corporatiestrateeg sprak hierover met Monique Boeijen, directeur-bestuurder van woningcorporatie SWZ 

SWZ heeft ongeveer 7500 woningen, waaronder woningen voor bewoners die van zorg afhankelijk zijn. SWZ wil bewoners die zorg nodig hebben in hun woning hierin ondersteunen. Dit doet zij onder andere door nauw samen te werken met zorgorganisaties.  

Nieuwe vragen over wonen en zorg 

In 2013 werd duidelijk dat er allerlei veranderingen op het gebied van wonen en zorg aan zaten te komen. Het ging onder meer over de decentralisatie van taken naar de gemeente en het verder scheiden van wonen en zorg. Zowel zorginstellingen als woningcorporaties kwamen met vragen kwamen te zitten, zoals “Wat betekent dit voor ons en onze doelgroep?” en “Heeft dit invloed op ons woningaanbod?”

Het feit dat verschillende organisaties met deze vragen zaten is de aanleiding geweest voor de samenwerking in wat nu WWZ038 heet, naar Wonen, Welzijn en Zorg in Zwolle (038).  

De bijdrage van woningcorporatie SWZ

Woningcorporatie SWZ is een van de 29 partijen die meedoen aan het programma WWZ038. De corporatie heeft een rol in het dagelijks bestuur en was deelnemer van verschillende werkgroepen van het platform.

“De werkgroepen waren samengesteld uit medewerkers van verschillende organisaties die zich samen met een bepaald thema bezighielden”, vertelt Monique. Door de werkgroepen werden verschillende acties ondernomen, zoals de inventarisatie van de geschiktheid van het woningaanbod of het maken een totaaloverzicht van alle voor zorggeschikte woningen van aanbieders en de daarbij passende strategie. De werkgroepen behandelden dus een ruime selectie aan onderwerpen die betrekking hebben op wonen en zorg.

Alle doelgroepen voor wonen en zorg goed in beeld 

Monique ziet een aantal opbrengsten van de samenwerking tot nu toe. “Met alle betrokken partijen hebben we al twee keer een woningmarktonderzoek gedaan om zicht te krijgen op de vraag naar woningen voor bijzondere doelgroepen. Daardoor krijg je een completer beeld van de markt, zodat je vragen voor aanvullende huisvesting beter kunt beoordelen.”

Monique stelt dat een van de grootste voordelen van de samenwerking is dat door de afstemming alle doelgroepen aan bod komen: “De afspraken over de afstemming en uitbreiding van het aanbod voorkomt overaanbod. Maar het voorkomt ook dat mensen die een hele specifieke zorgbehoefte hebben over het hoofd worden gezien.”

Valkuilen: omgaan met 29 verschillende belangen

“Als iedereen de schouders eronder zet en voor een gemeenschappelijk doel wil gaan kun je een ontzettend mooi resultaat behalen” stelt Monique.

Maar, zo makkelijk is het vaak niet. 

“Omdat je met 29 verschillende belangen te maken hebt, maakt dat deze samenwerking ook weleens ingewikkeld. Dan kom je niet met alle 29 partijen tot overeenstemming.” In zulke gevallen kun je volgens Monique beter met een kleiner aantal partijen coalities rondom deelthema’s vormen.

Een andere valkuil is dat het niet altijd voor alle 29 partijen duidelijk was wat er precies in elke werkgroep gebeurde. Monique: “Je moet in zo’n grote groep van organisaties opletten dat iedereen aangehaakt blijft op de thema’s. Zeker wanneer je weet dat er verschillende belangen zijn.”

Coalition of the willing: nieuwe vorm van samenwerken

Binnen de Zwolse samenwerking in WWZ038 is lange tijd sprake geweest van een vaste structuur met een getrapte vertegenwoordiging van de 29 organisaties.

Er was een opdrachtgeversgroep en programmagroep, en daaronder een aantal werkgroepen. Alle organisaties waren op die manier bij alle thema’s betrokken. Monique: “Door de verschillende belangen was deze vaste structuur niet altijd effectief. Vorig jaar zijn we daarom gaan kijken naar een andere structuur.”

“De nieuwe vorm lijkt meer op een netwerkorganisatie die zich rondom thema’s organiseert”, vertelt Monique. Organisaties kunnen zelf bepalen op welke thema’s zij actief met anderen willen samenwerken. “Zo ontstaat per thema een coalition of the willing.”

Reacties
Categorieën