Betaalbaar wonen mogelijk maken: de aanpak van Actium (interview met Elles Dost)
Betaalbaarheid & Huurbeleid
Ritske Dankert
Betaalbaarheid & Huurbeleid
03/27/2018
2 min
0

Betaalbaar wonen mogelijk maken: de aanpak van Actium (interview met Elles Dost)

03/27/2018
2 min
0

Wietske Duzijn van De Corporatiestrateeg sprak met Elles Dost van woningcorporatie Actium over betaalbaarheid. Welke visie heeft Elles op betaalbaarheid? Hoe geeft Actium hier invulling aan? En welke tips heeft Elles voor woningcorporaties die hierin zoekende zijn?

Elles Dost is sinds 5½ jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Actium. Deze woningcorporatie heeft zo’n 16.000 woningen en is actief in het noorden van Nederland, met name in Drenthe en een klein deel van Friesland. Naast haar functie bij Actium, is Elles ook lid algemeen bestuur van koepelorganisatie Aedes.

Betaalbaarheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Elles is van mening dat betaalbaarheid niet alleen een kwestie voor woningcorporaties is: “Betaalbaarheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,” stelt ze. Zo komt de overheid om de hoek kijken als huurders extra ondersteuning nodig hebben door middel van huurtoeslag. Ook gemeenten spelen een rol: “We spreken vaak over huurprijzen, maar als we kijken naar de gemeentelijke toeslagen blijven die alsmaar stijgen. Ook zij hebben de verantwoordelijkheid in het betaalbaar houden van wonen.”

De strategie voor betaalbaarheid van Actium

Actium heeft zelf een heldere strategie als het gaat om betaalbaarheid. Ten eerste beperkt zij de woonlasten voor huurders maximaal, zowel qua energie als qua huur. Daarnaast streeft Actium naar zo min mogelijk ‘betaalbaarheidsrisico’s’: door middel van preventieve maatregelen in het incasso- en uitzettingenbeleid voorkomt Actium dat er betalingsproblemen ontstaan.

Betaalbaar wonen: het volledige financiële plaatje van huishoudens in beeld brengen

In haar missie hanteert Actium in 2018 de volgende drie pijlers: duurzaamheid, vernieuwend zijn, en oog voor ieder mens. Betaalbaarheid komt dus niet als direct doel terug in de strategie van Actium: “Betaalbaarheid is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we het niet expliciet hebben opgenomen in onze strategische koers,” vertelt Elles.

Indirect heeft betaalbaarheid natuurlijk wel invloed op het beleid van Actium. Zo is Actium onlangs een project gestart in Assen waarbij ze huishoudens helpt met besparen. Samen met adviseurs werd het volledige financiële plaatje in kaart gebracht, van huur tot zorgverzekering en energiekosten: “Zo beïnvloeden we de woonlasten in brede zin.”

Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol als het gaat om betaalbaarheid: “We verduurzamen onze woningen op zo’n manier dat het ook een direct effect heeft op de woonlasten van mensen,” legt Elles uit.

Tip: zoek andere manieren om de betaalbaarheid te beïnvloeden

“Als woningcorporatie kunnen wij heel direct de betaalbaarheid beïnvloeden, namelijk via onze huurprijzen,” zegt Elles, “Maar, het is veel interessanter om te kijken hoe je op andere manieren invloed kan hebben op betaalbaarheid.”

Huur verrekenen met de bijstandsuitkering

Ze heeft dan ook een heldere tip voor woningcorporaties die nog zoekende zijn: “Beschouw het niet alleen als jouw verantwoordelijkheid. Betrek ook andere partners.” Samenwerken dus. Actium werkt zelf bijvoorbeeld intensief samen met gemeenten aan betaalbaarheid. Zo wordt bij huurders met betalingsproblemen de huur direct verrekend met de bijstandsuitkering. Dit is niet alleen prettig voor Actium, maar ook voor de huurder zelf: “Als zij hun geld krijgen, is in ieder geval de huur betaald.”

Reacties
Categorieën