arrow_drop_up arrow_drop_down
Verduurzamen in aardbevings- en krimpgebied: interview met Woongroep Marenland

Verduurzamen in aardbevings- en krimpgebied: interview met Woongroep Marenland

Gerke Brouwer is directeur-bestuurder bij Woongroep Marenland in Appingedam en spreker bij het seminar Duurzaamheid op 7 juni 2018. Hij maakt van dichtbij mee wat de aardbevingsproblematiek doet met mensen in het werkgebied van zijn corporatie. Daarnaast is er in het werkgebied sprake van demografische krimp.

Zijn gedrevenheid om in deze lastige context volop aan de slag te gaan met de verduurzaming van de woningvoorraad is er niet minder om. Woongroep Marenland laat zien dat ook corporaties in een lastige situatie aan verduurzaming kunnen werken.

Download hier gratis het “Stappenplan Duurzaamheid”

Versterken en verduurzamen van woningen gaat hand in hand

Woongroep Marenland heeft te maken met diverse uitdagingen in de regio, zoals aardbevingen door de gaswinning en demografische krimp.

Gerke: “Toen in 2012 de eerste aardbevingen plaatsvonden, is men met man en macht gaan werken om de versterkingsopgave handen en voeten te geven. Het was voor alle partijen nieuw: de kennis was niet aanwezig, er moest nog veel geleerd worden. Ik merk dat veel collega-bestuurders nog steeds niet precies weten wat er aan de hand is. En dat snap ik heel goed: een aantal jaren terug las ik er ook wel eens over, en dan denk je ‘goh wat erg voor die mensen’. Maar als je er 1,5 jaar middenin zit, kijk je er heel anders naar.”

Gerke Brouwer is al sinds 1984 werkzaam in de volkshuisvesting. Hij is gestart bij de Nationale Woningraad, en is toen bij Woningbouwvereniging Smallingerland terecht gekomen. Later was hij directeur-bestuurder van Accolade en Openbaar Belang. Vanaf 1 november 2016 is Gerke aan de slag gegaan bij Woongroep Marenland, de corporatie waar hij tot op heden directeur-bestuurder is.

Ondanks de aardbevingsproblematiek, is Woongroep Marenland stappen blijven maken in verduurzaming. Gerke vertelt dat men een aantal jaren geleden, samen met andere corporaties in de regio, een pilotovereenkomst is gestart met de NAM (de Nederlandse Aardolie Maatschappij).

In die overeenkomst is afgesproken dat corporaties die woningen gaan versterken, ook direct aan de slag gaan met verduurzaming: “We noemen dat ook wel koppelkansen: het gelijktijdig zorgen dat woningen ook nul op de meter krijgen,” aldus Gerke.

Gerke vertelt dat er mooie resultaten zijn geboekt met woningen die zowel versterkt zijn als nul op de meter hebben. In 2015 leverde Woongroep Marenland de eerste aardbevingsbestendige en NOM-woningen op in Middelstum.

Daarna volgden verschillende andere versterkings- en verduurzamingsprojecten. Zo ook in Appingedam, waar binnenkort de versterking en verduurzaming van 64 huurwoningen van start gaat.

Bij Woongroep Marenland gaan versterken en verduurzamen dus hand in hand.

Download hier gratis het “Stappenplan Duurzaamheid”

Verduurzaming in het belang van het milieu en de betaalbaarheid van woningen

Gerke heeft een heldere tip voor corporaties die worstelen met het verduurzamen van de woningvoorraad: “Ga het gesprek aan met collega-corporaties die al veel stappen hebben gezet en laat je overtuigen als je twijfelt: de noodzaak is er echt.”

Gerke adviseert dus het gesprek aan te gaan met koplopers: “Met daarbij wetend dat alles in het belang van het milieu en de betaalbaarheid van woningen is.”

Uitdagingen in het aardbevingsgebied en praktijkvoorbeelden

Gerke was spreker tijdens het seminar ‘Duurzaamheid: de route naar CO2-neutraal’ op donderdag 7 juni 2018.

Tijdens het seminar liet Gerke zien hoe je als corporatie zelfs (of juist) in lastige omstandigheden toch grote stappen kunt zetten in de verduurzaming van de woningvoorraad.

Tijdens het seminar kwamen veel praktijkvoorbeelden van Woongroep Marenland voorbij. De keuzes die gemaakt moeten worden bij verschillende verduurzamings- en versterkingsprojecten en hoe je daar verschillende stakeholders in meeneemt, werden ook besproken door Gerke.

Download hier gratis het “Stappenplan Duurzaamheid”

Reactie plaatsen

Cookies