Vastgoedsturing is beleid van woningcorporaties over het gericht aanpassen van de woningvoorraad op de toekomstige woningbehoefte.

Artikelen in Vastgoedsturing

Fund management
Fund management is het maken van beslissingen in welke fondsen je als...
Wat is het Driekamermodel?
Het driekamermodel, ontwikkeld door Johan Conijn, bevat 3 verschillende rollen...
Wat is propertymanagement?
Propertymanagement bij woningcorporaties is het daadwerkelijke beheer van het...
Wat is de waarde van marktwaarde voor professionele vastgoedsturing?
In de Woningwet van 2015 is vastgelegd dat woningcorporaties in hun jaarrekening...
Wat is vastgoedsturing?
Vastgoedsturing bij woningcorporaties is het beleid over het vastgoed op...
Wat is het WoON?
De Rijksoverheid doet elke drie jaar een landelijk woningmarktonderzoek, het...
Wat is woningmarktonderzoek?
Woningmarktonderzoek wordt uitgevoerd door woningcorporaties, (lokale) overheden...
Wat is de beleidsachtbaan?
De Beleidsachtbaan (of beleids8baan) is een procesmodel voor het vormgeven en...
Wat is een wensportefeuille?
De wensportefeuille is een onderdeel van het portefeuilleplan van een...
Deelportefeuille
Een deelportefeuille is een deel van de totale vastgoedportefeuille van een...
Wat is het verschil tussen strategisch voorraadbeleid (SVB), vastgoedsturing en portefeuille- en asset management?
Voor de strategische en tactische aansturing van de woningvoorraad hebben...
Wat is het OTB model voor strategisch voorraadbeleid?
Het OTB-model voor strategisch voorraadbeleid is ontwikkeld door Henk Heeger van...
Wat is portefeuillesturing?
Portefeuillesturing gaat over de gehele woningportefeuille en is dus de...
Wat is strategisch voorraadbeleid?
Van den Broeke (1995:20) geeft de volgende definitie van strategisch...
DESTEP factoren (voor portefeuillesturing)
Een DESTEP analyse is voor corporaties een goede manier om de...
Wat is facetbeleid?
Facetbeleid bij woningcorporaties is beleid dat betrekking heeft op...
Waardesturing
Waardesturing is een manier voor corporaties om binnen het portefeuille- en...