Wat is strategisch voorraadbeleid?

Wat is strategisch voorraadbeleid?

Van den Broeke (1995:20) geeft de volgende definitie van strategisch voorraadbeleid:

Alle activiteiten die een woningbeheerder in onderlinge samenhang als onderdeel van een marktgerichte, strategische en integrale visie ontplooit. Ze hebben tot doel de woningvoorraad op kortere en langere termijn in overeenstemming te houden en/of te brengen met de zich ontwikkelende marktvraag en bedrijfsdoelen van de verhuurder.
Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Het afstemmen van het woningaanbod op de marktvraag is een kerntaak van een woningcorporatie. Het strategisch voorraadbeleid van een corporatie moet aangeven hoe de corporatie dat wil doen.

Met strategisch voorraadbeleid wordt geprobeerd zo efficiënt en effectief mogelijk om te gaan met de voorraad vastgoed van een corporatie. Het strategisch voorraadbeleid bestaat daartoe uit strategische en tactische doelstellingen voor de woningvoorraad.

Op strategisch niveau houdt een woningcorporatie zich bezig met hoe de voorraad er over 10 tot 15 jaar uit moet zien. Er worden uitgangspunten geformuleerd die hard of zacht kunnen zijn. Van daaruit worden prioriteiten gesteld. Aan de hand van deze prioriteiten wordt een wensportefeuille samengesteld.

De strategische doelen worden op tactisch niveau vertaald naar doelstellingen op complexniveau of zelfs op woningniveau. Op het tactische niveau worden vragen gesteld als: welke middelen zet je in om je doelen te bereiken? Welk huurbeleid ga je voeren?

Termen als vastgoedsturing, portfoliobeleid en asset management overlappen gedeeltelijk met het strategisch voorraadbeleid.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).
Reactie plaatsen