Wat is het WoON?

Wat is het WoON?

De Rijksoverheid doet elke drie jaar een landelijk woningmarktonderzoek, het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het WoON is een enquêteonderzoek dat steekproefsgewijs gehouden wordt onder in Nederland wonende personen van 18 jaar en ouder. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van geregistreerde informatie van onder andere de Belastingdienst en vanuit de Basisregistratie Personen. Bijvoorbeeld over het huishoudinkomen of de waarde van de woning.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Met het WoON worden diverse zaken in kaart gebracht, waaronder de samenstelling van huishoudens, woonuitgaven, woonwensen, de tevredenheid met de woning en de woonomgeving.

De overheid geeft gemeenten, regio’s en provincies, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties, de mogelijkheid om aan het WoON deel te nemen in de vorm van oversampling. Dit houdt in dat, bovenop de 40.000 landelijk ondervraagden, op lokaal niveau het aantal respondenten wordt verhoogd. Zo wordt de informatie op lokaal niveau nog betrouwbaarder en beter bruikbaar voor onder meer prestatieafspraken, woonvisie of vastgoedsturing.

Bron: woononderzoek.nl

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).
Reactie plaatsen