Wat is vastgoedsturing?

Wat is vastgoedsturing?

Vastgoedsturing bij woningcorporaties is het beleid over het vastgoed op strategisch en tactisch niveau. Hoe moet de woningvoorraad er over 10 tot 15 jaar uitzien, en hoe ga je de gestelde doelen bereiken?

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Vastgoedsturing komt voort uit het strategisch voorraadbeleid. In de praktijk bleek dat het strategisch voorraadbeleid voor veel corporaties niet goed werkte. Martijn Eskinasi geeft in Corporaties & Vastgoedsturing (2008) kritiek op de praktijk van het strategisch voorraadbeleid. Volgens hem zijn er 4 problemen.

  • Ten eerste blijkt het strategisch voorraadbeleid in de praktijk teveel los te staan van andere onderdelen van het bedrijfsbeleid.
  • Ook is de koppeling met beheerplannen, planning & control en de dagelijkse werkprocessen onvoldoende.
  • Het blijkt bovendien lastig om strategisch voorraadbeleid over te brengen aan uitvoerende medewerkers en externen.
  • Tot slot is er het risico om in details te verzanden.
Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Eskinasi introduceert vervolgens de term vastgoedsturing. Hiermee wil hij de nadruk leggen op de integraliteit van het voorraadbeleid. Omdat volgens hem een stap mist tussen de missie en visie van een corporatie enerzijds en het voorraadbeleid anderzijds, voegt hij hiertussen de stap van de portefeuillestrategie in. Dit definieert Eskinasi als volgt: "De portefeuillestrategie is een onderbouwing en verdieping van de toekomstvisie en missie op het gebied van wonen, vastgoed en financiën".

Ook wordt in de vastgoedsturing de aansluiting tussen het voorraadbeleid en de bedrijfsprocessen nadrukkelijker geregeld. Vastgoedsturing moet toegankelijker en bewerkelijker zijn dan het strategisch voorraadbeleid.

Het complete model van Eskinasi ziet er als volgt uit:

Model vastgoedsturing eskinasi

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Meer over vastgoedsturing...

Reactie plaatsen