Wat is het Driekamermodel?

Wat is het Driekamermodel?

Het driekamermodel, ontwikkeld door Johan Conijn, bevat 3 verschillende rollen die corporaties vervullen. De rollen zijn achtereenvolgens de vastgoedkamer, de maatschappelijke kamer en de vermogens kamer. Het driekamermodel onderscheidt deze drie kamers c.q. rollen van corporaties om transparant in beeld te brengen wie wat doet, en waarom een corporatie bepaalde keuzes maakt.

driekamermodel vastgoedsturing

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Drie rollen

Het driekamermodel bepaalt dat drie kamers (of rollen) binnen de corporatie transparant van elkaar gescheiden moeten worden:

  • De maatschappelijke kamer is verantwoordelijk voor een effectieve inzet van het beschikbare maatschappelijke dividend (dat is de 'winst' die is ontstaan door het verhuren van woningen). De maatschappelijke kamer beslist of dat geld naar maatschappelijk doel A gaat of maatschappelijk doel B.
  • In de vastgoedkamer is de verantwoordelijkheid het zo efficiënt mogelijk exploiteren van het aanwezige vastgoed. Daar zit dan ook het asset management in de corporatie.
  • De vermogenskamer heeft daarnaast de verantwoordelijkheid voor het behoud van de financiële continuïteit van de corporatie. Dat gebeurt door te sturen op kasstromen en op de solvabiliteit.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Financieel en maatschappelijk

Door sommige beleidsmedewerker wordt het driekamermodel wel eens als een financieel model gezien. Maar eigenlijk maakt het driekamermodel juist duidelijk dat de meerwaarde van corporaties in de maatschappelijke kamer ligt. De vastgoedkamer en de vermogenskamer zijn ook in andere vastgoedorganisaties te vinden. De maatschappelijke kamer onderscheidt de corporatie van commerciële vastgoedorganisaties.

Transparantie is key

Wat het driekamermodel wel heel sterk stelt is dat het financiële aspect en het maatschappelijke aspect duidelijk van elkaar onderscheiden moeten worden om transparant te maken welke keuze de corporatie precies maakt. Daarmee wordt ook transparant gemaakt of een corporatie geld besteedt aan wat maatschappelijke doelen zouden moeten zijn, maar ook wat misschien wel inefficiënties zijn. Extra geld aan onderhoud besteden kan bijvoorbeeld een maatschappelijk doel dienen, maar kan ook gewoon inefficiënt zijn. Dat wordt transparant gemaakt door het inzetten van het driekamermodel.

In één van mijn blogs heb ik een praktijkvoorbeeld van het driekamermodel van Woonbron uitgewerkt. Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Reactie plaatsen