Wat is woningmarktonderzoek?

Wat is woningmarktonderzoek?

Woningmarktonderzoek wordt uitgevoerd door woningcorporaties, (lokale) overheden en ontwikkelaars om een beeld te krijgen van de woningbehoefte en de ontwikkeling van de doelgroepen in hun werkgebied op de lange termijn. Voor woningcorporaties is deze informatie waardevolle input bij het opstellen van de vastgoedsturing.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Woonwensen zijn een belangrijke onderlegger voor de uitkomsten van een woningmarktonderzoek. Ook wordt er gekeken naar demografische ontwikkelingen en het feitelijke gedrag van mensen op de woningmarkt. Zo wordt onderzocht of mensen hun verhuisplannen daadwerkelijk realiseren en of zij in de woning van hun voorkeur terecht komen.

Relevante informatie wordt op verschillende manieren verkregen. Zo wordt gebruik gemaakt van statistische gegevens vanuit onder andere het CBS en het landelijke WoON onderzoek. Er zijn verschillende prognosemodellen om met deze gegevens het toekomstige aantal bewoners en huishoudens te voorspellen (CBS, Primos, lokale prognoses). Hierover meer in het artikel 'Bevolkingsprognoses: welke gebruik je voor beleid?'

Daarnaast worden er enquêtes gehouden onder inwoners over de wensen en behoeften die zij hebben op woongebied.

Vanuit de resultaten van het woningmarktonderzoek kan vastgesteld worden in hoeverre de huidige woningvoorraad aansluit op de woonbehoefte en de ontwikkelingen in het werkgebied.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Voorbeeld woningmarktonderzoek

Een voorbeeld van een woningmarktonderzoek:

In 2015 werd er in opdracht van een aantal organisaties een woningmarktonderzoek uitgevoerd over de regio Amsterdam. Hierin werd ook de vraagdruk in beeld gebracht. Op basis van de woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens en de woningen die zij achterlieten, werd een theoretisch beeld geschetst van de de vraag naar en het aanbod van de verschillende woningsegmenten tussen 2013 en 2015.

Hieruit bleek onder andere dat er in Stadsregio Zuid een zeer grote vraagdruk bestaat in zowel de huur- als de koopsector.

Woningmarktonderzoek amsterdamBron

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).
Reactie plaatsen