Wat is een wensportefeuille?

De wensportefeuille is een onderdeel van het portefeuilleplan van een corporatie.

Om te beginnen inventariseer je de volkshuisvestelijke opgaven in je werkgebied. Hierbij kijk je onder andere naar de toekomstige vraag naar bepaalde woningtypen, de inkomensontwikkeling in je werkgebied en de ontwikkeling van bepaalde doelgroepen. Ook inventariseer je alle relevante keuzes uit je bestaande beleid, zoals in het ondernemingsplan of facetbeleid.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Vervolgens ga je de wensportefeuille inhoudelijk vullen. Hoeveel woningen van elk woningtype, elk energielabel, elke huurprijsklasse wil je in de toekomst hebben? Wanneer je de wensportefeuille naast je huidige portefeuille zet, zie je goed waar je de komende jaren aan moet werken.

Meer over 'Hoe maak je een wensportefeuille?'

Reactie plaatsen