Deelportefeuille

Een deelportefeuille is een deel van de totale vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. Werken met deelportefeuilles wordt met name door de grote corporaties toegepast.

Deelportefeuilles toepassen

Woningcorporaties die binnen het portefeuille- en asset management werken met deelportefeuilles kunnen dit bijvoorbeeld inzetten om de woningportefeuille in te delen naar:

  • Verschillende typen vastgoed (zoals woningen, bedrijfsonroerend goed en zorgvastgoed)
  • Geografische ligging (verschillende wijken of steden)
  • Een vergelijkbare hoeveelheid woningen per asset manager

Voor iedere deelportefeuille kunnen verschillende uitgangspunten of doelstellingen gehanteerd worden. Het schaalniveau van de deelportefeuille is het niveau waar portefeuille- en asset management elkaar tegenkomen. Hier vindt het gesprek tussen de portefeuillemanager en de asset manager over de koers van de woningportefeuille plaats.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).
Reactie plaatsen