Deelportefeuille

Een deelportefeuille is een deel van de totale vastgoedportefeuille van een woningcorporatie. Werken met deelportefeuilles wordt met name door de grote corporaties toegepast.

Woningcorporaties die binnen het portefeuille- en asset management werken met deelportefeuilles kunnen dit bijvoorbeeld inzetten om de woningportefeuille in te delen naar:

  • Verschillende typen vastgoed (zoals woningen, bedrijfsonroerend goed en zorgvastgoed)
  • Geografische ligging (verschillende wijken of steden)
  • Een vergelijkbare hoeveelheid woningen per asset manager

Voor iedere deelportefeuille kunnen verschillende uitgangspunten of doelstellingen gehanteerd worden. Het schaalniveau van de deelportefeuille is het niveau waar portefeuille- en asset management elkaar tegenkomen. Hier vindt het gesprek tussen de portefeuillemanager en de asset manager over de koers van de woningportefeuille plaats.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).
Reactie plaatsen