DESTEP factoren (voor portefeuillesturing)

Een DESTEP analyse is voor corporaties een goede manier om de portefeuillesturing te onderbouwen. De DESTEP analyse gaat in op een zestal macro-economische factoren. Op deze factoren heeft de corporatie zelf niet direct invloed. Ze kunnen wel van belang zijn voor de bedrijfsvoering in het algemeen en de portefeuillestrategie (wensportefeuille) in het bijzonder.

DESTEP-factoren voor corporaties

De zes DESTEP factoren (met voor corporaties relevante voorbeelden) zijn:

  • Demografie (zoals het gemiddelde inkomen van een huishouden, de gemiddelde gezinsgrootte en het aantal ouderen die zorg nodig hebben)
  • Economie (kenmerken die de economie beschrijven, bijvoorbeeld of er sprake is van een economische groei, krimp, inflatie of deflatie.)
  • Sociaal-cultureel (veranderingen in normen, waarden en religie. Bijvoorbeeld ook hoe de maatschappij tegen kopen versus huren aankijkt)
  • Technologie (technologische ontwikkelingen zoals digitaliseren van klantcontact, het automatisering van processen, slimme energiemeters, domotica, etc.)
  • Ecologie (CO2-neutraliteit van de woningvoorraad, circulaire economie, duurzaam materiaalgebruik in de bouw etc.)
  • Politiek-juridisch (nieuwe wetten en regels zoals wijzigingen in de Woningwet of belastingregels.)
Alles over je portefeuillestrategie lees je in het e-boek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

DESTEP analyse geeft corporaties inzicht in externe omgeving

De DESTEP factoren zijn van belang binnen portefeuillesturing.  Aan de hand van de zes factoren wordt inzicht  gegeven in de externe omgeving. De belangrijkste trends en ontwikkelingen in de omgeving van woningcorporaties worden in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken welke effecten deze veranderingen hebben op de mogelijkheden van de woningcorporatie.

Corporaties kunnen de uitkomsten van een DESTEP analyse onder andere gebruiken bij het opstellen van hun strategische koers (ondernemingsplan), portefeuillesturing en het uitvoeren van scenarioanalyses.


Alles over je portefeuillestrategie lees je in het e-boek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.
Reactie plaatsen