Wat is portefeuillesturing?

Wat is portefeuillesturing?

Portefeuillesturing gaat over de gehele woningportefeuille en is dus de strategische kop van vastgoedsturing of strategisch voorraadbeleid. Een portefeuilleplan (inclusief wensportefeuille) maakt een belangrijk onderdeel uit van de portefeuillesturing.

Portefeuillesturing heeft een belangrijke relatie met asset management. Bij asset management wordt op complexniveau bekeken wat de juiste richting per complex is. Ook worden beslissingen voor de middellange termijn gemaakt. De portefeuillesturing geeft vanuit het strategische niveau de kaders aan voor het asset management.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het e-boek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Portfoliomanagement buiten de corporatiesector

Portfoliomanagement is een term die ook veel buiten de corporatiesector gebruikt wordt. Zo is het portfoliomanagement in de IT-dienstensector erop gericht om maximaal resultaat te behalen met het totale, integrale aanbod van diensten van een bedrijf.

Het IT-portfoliomanagement voert daarvoor niet zelf de ontwikkeling of het beheer van de diensten uit. In plaats daarvan zorgt het portfoliomanagement ervoor dat alle diensten optimaal aansluiten op elkaar en op de wensen en behoeften van de klant, nu en in de toekomst.

De IT-portfoliomanager kijkt of het dienstenaanbod past bij de vraag van de klant en hoe diensten beter, slimmer of simpeler kunnen. Dit moet dan wel tegen de laagst mogelijke kosten en volgens de regels van de onderneming.

Alles over portefeuillestrategie bij woningcorporaties lees je in het e-boek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.
Reactie plaatsen