Wat is het verschil tussen strategisch voorraadbeleid (SVB), vastgoedsturing en portefeuille- en asset management?

Voor de strategische en tactische aansturing van de woningvoorraad hebben woningcorporaties door de jaren heen verschillende termen gehanteerd die ongeveer hetzelfde betekenen: strategisch voorraadbeleid, vastgoedsturing en portefeuille- en asset management.

In de onderstaande figuur is dit weergegeven:


Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Strategisch voorraadbeleid

Strategisch voorraadbeleid is een term die na de brutering in de jaren negentig van de vorige eeuw steeds vaker werd gebruikt door woningcorporaties. Bij strategisch voorraadbeleid draait het om zowel de strategische als tactische aansturing van de woningvoorraad. Rob van den Broeke schreef er in 1998 een uitgebreid boek over.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Vastgoedsturing als alternatief voor strategisch voorraadbeleid

In de praktijk bleek dat het strategisch voorraadbeleid bij veel corporatie teveel op het tactische niveau bleef ‘hangen’. Volgens Martijn Eskinasi (in zijn boek Corporaties & Vastgoedsturing uit 2008) komt dit onder andere doordat het beleid teveel los staat van andere onderdelen van het bedrijfsbeleid en de koppeling met beheerplannen, planning & control en dagelijkse werkprocessen moeilijk te maken is.

Daarom werd door Esikinasi de term “vastgoedsturing” geïntroduceerd. Vastgoedsturing is in zijn definitie het beleid over vastgoed op strategisch en tactisch niveau. De verschillen met strategisch voorraadbeleid zijn de integraliteit van het beleid, de toegankelijkheid en de bewerkelijkheid.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).

Asset management kan niet zonder portefeuille management

In de afgelopen jaren is binnen de corporatiesector de term asset management geïntroduceerd (al eerder bekend uit andere sectoren). Asset management beperkt zich tot het tactische niveau. Het wordt door corporaties in de praktijk vaak geïmplementeerd om sterker te kunnen sturen op financieel rendement. Goed asset management is alleen mogelijk in combinatie met portefeuillemanagement. Portefeuillemanagement geeft daarbij de strategische kaders voor het asset management.

Alles over Vastgoedsturing lees je in het e-boek 'Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties' (PDF).
Reactie plaatsen