Zo snel kun je groeien met je portefeuille- en assetmanagement.
Asset Management
Ritske Dankert
Asset Management
02/14/2023
2 min
0

Zo snel ontwikkel je je portefeuille- en assetmanagement

02/14/2023
2 min
0

Uit ons jaarlijkse onderzoek blijkt dat de meeste corporaties de lat best wat hoger kunnen leggen wat betreft de professionalisering van hun portefeuille- en assetmanagement. Waar zou je ambitie moeten liggen?


Sinds 2017 doen we elk jaar onderzoek onder corporaties. Op basis daarvan kunnen we iets zeggen over de snelheid waarmee corporaties hun portefeuille- en assetmanagement ontwikkelen. Er zijn 103 corporaties die minstens 2 keer aan ons onderzoek meededen. Voor deze groep hebben we hun ontwikkeling door de tijd in kaart gebracht. 

Model met 6 ontwikkelingsfasen

We gebruiken daarvoor het model van de ontwikkelingsfasen van portefeuille- en assetmanagement.  Zo heeft een corporatie in fase 1 bijvoorbeeld wel portefeuilleplannen, maar geen complexplannen (of andersom), in fase 2 staat wel alles op papier, in fase 3 geeft je begroting inzicht in de opgaven en de vastgoedkeuzes en in fase 4, 5 en 6 verdiep je dat verder. 

Een zaak van lange adem

Bij de corporaties die meer dan eens aan ons onderzoek meededen, zat er gemiddeld 1,4 jaar tussen hun eerste en laatste deelname. Bij de eerste deelname scoorden deze corporaties gemiddeld in fase 2,5 en bij de laatste deelname zitten ze gemiddeld in fase 3. 

Je zou hieruit kunnen concluderen dat het bijna anderhalf jaar duurt om een halve fase op te schuiven. Dat is een behoorlijk lange periode. Het klopt dat het professionaliseren van je portefeuille- en assetmanagement een zaak van lange adem is, maar het kan wel degelijk sneller. 

Zo snel kun je groeien met je portefeuille- en assetmanagement.

Als je de groei op jaarbasis vergelijkt, blijkt dat van de 103 corporaties ongeveer 30% er zelfs op achteruit is gegaan. Wellicht word je bij het invullen van de vragenlijst wat kritischer als je hier serieus mee aan de slag gaat, maar het is waarschijnlijk dat deze corporaties niet heel intensief werken aan het professionaliseren van hun portefeuille- en assetmanagement. Dat geldt ook voor de volgende 35%, die op jaarbasis minder dan een kwart ontwikkelingsfase vooruitgang boeken.

Sneller groeien is mogelijk

Dat het sneller kan, blijkt uit de 12% van de corporaties die aan de andere kant van het spectrum zitten. Zij slagen erin om elk jaar minimaal 1 fase op te schuiven en 5% gaat in een jaar zelfs 2 fasen vooruit. Dat is wel erg snel, maar als je hier serieus mee aan de slag gaat, dan kun je dus best flinke sprongen maken. 

Wat zou je ambitie moeten zijn? 

In het algemeen is het zaak om als corporatie minimaal in fase 3 terecht te komen. Dan is het portefeuille- en assetmanagement in de jaarcyclus verankerd. Corporaties die in deze fase zitten, houden hun vastgoedsturing elk jaar actueel. En het mooie daarvan is: omdat de basis op orde houden door de herhaling steeds makkelijker wordt, krijg je bijna als vanzelf tijd om te verdiepen. En zo op te schuiven naar fase 4, 5 en 6. 

Ontwikkelingsfase 3 is wat mij betreft wel de absolute ondergrens als ambitie.

Zit je in een ingewikkeld werkgebied en kun je je met geen enkele woning een misser permitteren? Of zijn je middelen zo beperkt, dat je echt elke euro goed moet besteden? Dan kun je beter fase 4 of zelfs fase 5 als ondergrens aanhouden. 

Aan de slag

Hoe ga je hier snel mee aan de slag?

Begin met in kaart te brengen waar je nu staat. Stel vervolgens realistische doelen en ga dan aan de slag. Zo zorg je dat je in ons volgende onderzoek een fase hoger scoort.

Reacties
Categorieën