De overeenkomst tussen voetbal en software voor portefeuille- en assetmanagement
Asset Management
Ritske Dankert
Asset Management
10/24/2023
2 min
0

De overeenkomst tussen voetbal en software voor P&AM

10/24/2023
2 min
0

Heb je weleens geprobeerd om te voetballen zonder bal? Zo ja, dan is dat waarschijnlijk niet gelukt. Maar waarom zou je dan wel portefeuille- en assetmanagement willen ‘spelen’ zonder goede software? 

 

Excel is als een tennisbal voor voetballers

Ik maak de vergelijking tussen voetbal en portefeuille- en assetmanagement omdat je zo meteen ziet hoe onlogisch het is om zonder goede software te werken. 

En toch zijn er veel corporaties die dit proberen: aan de slag gaan met portefeuille- en assetmanagement zonder de goede tools. Het is alsof je wilt proberen om te voetballen met een tennisbal. En die tennisbal is bij portefeuille- en assetmanagement Excel. 

Tegelijkertijd laat deze vergelijking zien dat goede software nodig is voor portefeuille- en assetmanagement, maar dat de verwachtingen niet te hoog gespannen moeten zijn. 

In eerste instantie stellen corporaties het aanschaffen van software soms lang uit, met redenen als: ‘we redden het zo ook wel’, of: ‘we zijn daar niet groot genoeg voor’. 

Maar áls er software wordt gekocht, dan hebben corporaties daar vaak torenhoge en onrealistische verwachting van.  

Noodzakelijke tool, maar je moet er wel mee leren spelen

Ook daar gaat de vergelijking met voetbal op: als ik jou een voetbal geef, dan ben je nog geen Miedema of Memphis. 

En dat zeg ik ook vaak bij software voor portefeuille- en assetmanagement: in het eerste jaar dat je dit in de jaarcyclus integreert, doe je dat een beetje met de olympische gedachte: 

 ‘meedoen is belangrijker dan winnen’

Je moet het nog in de vingers krijgen. Pas in de latere jaren, als je goed op stoom bent, kun je voor de medailles gaan. 

Bij voetbal en andere sporten heb je natuurlijk niet alleen een bal. 

Je hebt ook een tenue, sportschoenen, scheenbeschermers, een veld en doelpalen nodig. En zo heb je ook veel verschillende soorten software voor portefeuille- en assetmanagement. 

Maar waar begin je? Bij voetbal is het wel duidelijk: zonder een bal kun je niet voetballen. Terwijl je het prima op straat en in je gewone kleren kunt doen. Een doel is bovendien zo gemaakt met een paar jasjes op de grond. Al deze dingen komen pas als je gaat professionaliseren. 

Het begint dus met een bal. En de bal is bij portefeuille- en assetmanagement wat mij betreft de software die alle onderdelen van portefeuille- en assetmanagement aan elkaar kan knopen: complexstrategieën ontwikkelen en daar op basis van informatie beslissingen over nemen, je wensportefeuille, je transformatieopgave, je vertaling naar de begroting, je monitoring. 

De software die al die onderdelen goed kan verbinden, dat is de beste bal voor portefeuille- en assetmanagement. En ik benadruk het nogmaals: die bal is niet Excel.  

Basissoftware voor portefeuille- en assetmanagement

Er zijn twee belangrijke onderdelen waar ik als eerste naar kijk bij het beoordelen van software. 

Ten eerste: is het beoogde softwarepakket erop gebouwd om alle verschillende onderdelen van portefeuille- en assetmanagement specifiek bij corporaties aan elkaar te knopen?  De corporatiewereld is behoorlijk specifiek qua benodigdheden, wet- en regelgeving. Bovendien willen corporaties niet alleen financieel presteren, maar ook aandacht aan de maatschappelijke kant besteden. 

Ten tweede is van belang dat het pakket een behoorlijk marktaandeel heeft onder corporaties. In elk softwarepakket sluipen fouten. Bij elke update worden niet alleen verbeteringen doorgevoerd, maar ontstaan er ook weer nieuwe fouten. 

Bij software met een groter marktaandeel worden die fouten sneller opgemerkt en sneller verholpen. Bovendien zijn er dan bij de aanbieder meer middelen om door te ontwikkelen, om het corporatiespecifieker te maken en om bij de tijd te blijven. 

Zo kom je (in 2023) uit bij SAM van Ortec of bij PAM, een module in de Vastgoedcloud van Batavia Groep. Ik zou in ieder geval met deze twee partijen gaan praten om eerst de basis op orde te krijgen (oftewel: om een ‘bal’ te hebben om mee te voetballen).

Daarna kun je verder met het aanschaffen van andere software gaan aanschaffen. Als je een tijdje aan het voetballen bent en het spelletje leuk vindt, ga je pas op zoek naar een mooi tenue, doelpalen en een professioneel veld. En zo werkt het bij portefeuille- en assetmanagement ook.  


Reacties
Categorieën