Wonen, zorg en welzijn: gescheiden werelden of integrale aanpak? (interview met Hassan Najja)
Wonen en Zorg
Ritske Dankert
Wonen en Zorg
01/02/2019
3 min
0

Wonen, zorg en welzijn: gescheiden werelden of integrale aanpak? (interview met Hassan Najja)

01/02/2019
3 min
0

Caroline Hezemans van De Corporatiestrateeg ging in gesprek met Hassan Najja, directeur bestuurder bij SOR. Dit is een woningcorporatie in de regio Rotterdam die zich richt op seniorenhuisvesting. Ze hadden het over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van seniorenhuisvesting en hoe je oudere huurders een echt thuisgevoel bezorgd.

Langer thuis faciliteren: fysiek en sociaal

Senioren moeten steeds langer thuis in een reguliere woning kunnen blijven wonen: “Dit zorgt ervoor dat woningen geschikt moeten worden gemaakt voor hulpbehoevenden. Naast het fysieke element hoort hier ook passende dienstverlening bij. Als samenleving moeten we eraan gaan wennen hoe we ons hiermee gaan verhouden” aldus Hassan.

SOR faciliteert op twee manieren dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

“In eerste instantie is er natuurlijk het fysieke aspect. Alle woningen die wij hebben zijn net iets anders dan de gemiddelde woning doordat ze drempelloos zijn, meestal eenlaags zijn en bredere deuren en gangen hebben. Zo kunnen ouderen als dat nodig is ook met een rollator of rolstoel in hun eigen huis bewegen. Daarnaast heb je het technische aspect zoals domotica en alarmopvolging” aldus Hassan.

Maar er is meer. 

SOR draagt ook bij aan het sociale aspect doordat er in bijna elk complex een ontmoetingsruimte is. Hier kunnen bewoners met elkaar activiteiten ondernemen. Ook is er per woongebouw een huismeester om de technische en sociale veiligheid voor bewoners te waarborgen.

SOR werkt nauw samen met zorgverleners. Hassan: “In Rotterdam zijn er een stuk of acht zorginstellingen waar we veel mee optrekken. Zij huren bijvoorbeeld panden van ons. Omdat wij veel te maken hebben met oudere huurders maakt dat er veel contact is.”

Over Hassan Najja

Hassan heeft 14 jaar bij een Amerikaanse multinational gewerkt, waarna hij wethouder is geworden. De combinatie van “een organisatie die je bedrijfsmatig kunt leiden en waarbij je tegelijkertijd het publieke domein kunt bedienen” sprak hem ontzettend aan en heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij in de corporatiesector terecht kwam.

Het thema wonen en zorg spreekt Hassan aan omdat: “of het nu over jou of mij, over onze ouders of onze kinderen later gaat, wanneer je het hebt over kwaliteit van leven dan gaat dat altijd gepaard met de combinatie van wonen en zorg.

Je kunt je pas ergens thuis voelen als je je op je gemak voelt en je ergens je ding kan doen” stelt Hassan. Hij vervolgt: “Onze woningen zijn zodanig gebouwd dat bewoners er op een prettige manier kunnen leven.

Maar bewoners hoeven niet de hele dag thuis te zitten.

SOR probeert ook in de sociale context bij te dragen door ontmoetingen mogelijk te maken en het ondernemen van activiteiten te faciliteren.

Die activiteiten worden door bewoners zelf georganiseerd. “Onze rol is het faciliteren van de activiteiten. Bijvoorbeeld door middel van onze jaarlijkse bijdrage aan de bewonerscommissie en activiteitencommissie zodat ze hun activiteiten kunnen ontplooien” aldus Hassan.

SOR probeert door deze maatregelen bij te dragen aan het creëren van een waar thuisgevoel. Hassan: “Het thuisgevoel is vaak een combinatie van iets fysieks, psychologisch en sociaals, waar we met deze maatregelen en voorzieningen in proberen bij te dragen.”

Innovatieve woonconcepten opschalen is noodzaak

Volgens Hassan is de grootste opgave “het besef dat seniorenhuisvesting in de toekomst een hele grote opgave gaat worden”. 

“Dit klinkt misschien wat cryptisch, maar dit besef is wel van groot belang.”

Hassan legt uit: “Op dit moment zijn er te weinig woningen voor senioren. En de woningen die er zijn, zijn niet altijd passend. Het aandeel ouderen in de samenleving blijft alleen maar groeien. En de samenleving is er nog niet op voorbereid om hiermee om te gaan. Dus ik denk dat dat een hele grote opgave gaat worden in de toekomst.”

“Maar”, vervolgt hij, “het is een mooie uitdaging.”

Hassan stelt dat hier gelukkig al steeds meer aandacht komt: “Je ziet vanuit het ministerie, de corporatiesector, de zorgsector – en zelfs de commerciële wereld – dat iedereen zich meer bewust wordt van dit probleem. Er worden meer bijeenkomsten gehouden, er wordt meer over geschreven en het komt vaker in het nieuws.”

“Dat betekent dat de nodige aandacht er is, maar dit moet nog wel leiden tot het besef dat actie nodig is om senioren goed te kunnen blijven huisvesten.”

Op de vraag in welk tijdbestek er tot actie moet worden overgegaan antwoordt Hassan: “Je ziet nu dat er door het hele land initiatieven worden genomen op het gebied van innovatie in woonconcepten, of dat nu in Groningen, Zeeland of Limburg is. Maar, dat beperkt zich nog heel erg  tot lokaal niveau.”

Dat is niet voldoende stelt Hassan: “Aan heel veel kleine lokale initiatieven hebben we niet zoveel. Deze initiatieven moeten op grotere schaal worden opgepakt.” 

Reacties
Categorieën