Recept voor uitvoering van strategisch voorraadbeleid
Strategisch Voorraadbeleid
Ritske Dankert
Strategisch Voorraadbeleid
04/19/2013
1 min
0

Recept voor uitvoering van strategisch voorraadbeleid

04/19/2013
1 min
0

De implementatie van strategisch voorraadbeleid loopt niet bij elke corporatie even soepel. Na de vaststelling van beleid is de aandacht van bestuurders, toezichthouders en beleidsmedewerkers vaak al snel weer op de volgende beleidsvraag gericht.

Beleidsmakers die vandaag besluiten om 50% van hun tijd alleen nog te besteden aan de uitvoering van ‘hun’ beleid zullen merken dat het implementatieprobleem als sneeuw voor de zon kan verdwijnen.

Ondersteun strategisch voorraadbeleid

Wat te doen met de uren die vrijkomen wanneer je eenmaal besloten hebt om de helft van je tijd aan de implementatie te besteden? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat beleidsmedewerkers hun beleid letterlijk gaan uitvoeren. 

Dat kan ook niet. 

Wie strategisch voorraadbeleid maakt, kan moeilijk zelf alle nieuwe dakisolatie aanbrengen en brieven over de huurverhoging versturen. Zeker niet als er tegelijkertijd ook nog woningen bij mutatie moeten worden aangepast. 

Ondersteunen wil zeggen dat beleidsmedewerkers de uitvoerders helpen om het beleid uit te voeren. Bijvoorbeeld door de financieel manager op het juiste moment het beleid voor de komende jaren aan te reiken, zodat het in de begroting kan worden verwerkt. Of door mee te denken over hoe het primaire systeem ervoor kan zorgen dat mutatieopzichters bij een mutatie automatisch de juiste beleidsinformatie op hun scherm krijgen.

Flexibel beleid

Ondersteunen van de uitvoering betekent ook dat je realistisch strategisch voorraadbeleid moet maken. En wie kan je daarover beter informeren dan de uitvoerders? Door regelmatig tijd te maken om een paar uur met een collega mee te lopen of door bij de koffieautomaat rond te hangen doe je als beleidsmedewerker onmisbare informatie op voor een realistisch beleid. Daarvoor is het natuurlijk wel nodig dat je beleid flexibel is aan te passen. Wacht met het inpassen van goede suggesties niet tot 2018, maar durf kleine verbeteringen direct in het beleid door te voeren. Net als software: van versie 1.0 naar 1.0.1. 

Implementatierecept

Om strategisch voorraadbeleid goed te implementeren is het volgende recept voldoende: 50% van je tijd inzetten, een beetje gezond verstand toevoegen, en dan ontstaat langzaam maar zeker een geslaagde uitvoering van beleid.

Reacties
Categorieën