Beleidsuitvoering: voorkom dat beleid in de la verdwijnt
Uitvoering van beleid
Ritske Dankert
Uitvoering van beleid
09/10/2015
1 min
0

Beleidsuitvoering: voorkom dat beleid in de la verdwijnt

09/10/2015
1 min
0

De beleidsuitvoering loopt niet bij elke corporatie even soepel. Na de vaststelling van beleid is de aandacht van bestuurders, toezichthouders en andere corporatiestrategen vaak al snel weer op de volgende beleidsvraag gericht. Beleid is echter net een (kantoor)plant. Als het geen aandacht krijgt sterft het langzaam af. In de stellingen bij mijn proefschrift suggereerde ik in 2011 – een beetje prikkelend natuurlijk – om als beleidsmaker de helft van je tijd te gaan besteden aan het ondersteunen van de uitvoering van je eigen beleidsstukken.

Uitvoering van beleid: zelf doen?

Moet je zelf de beleidsuitvoering ter hand nemen? Nee, dat zou ik zeker niet doen. Wie strategisch voorraadbeleid of asset management maakt, kan immers moeilijk zelf alle nieuwe dakisolatie aanbrengen en brieven over de huurverhoging versturen. Zeker niet als er tegelijkertijd ook nog woningen bij mutatie moeten worden aangepast. Als het je lukt om tijd vrij te spelen om aandacht aan de beleidsuitvoering te geven kun je de wel volgende acties ondernemen.

Beleid op het juiste moment aanreiken

In de eerste plaats help je collega’s op het juiste moment aan jouw beleid. Bijvoorbeeld door de financieel manager op het juiste moment het beleid voor de komende jaren aan te reiken, zodat het in de begroting kan worden verwerkt. Of door mee te denken over hoe het primaire systeem ervoor kan zorgen dat mutatieopzichters bij een mutatie automatisch de juiste beleidsinformatie op hun scherm krijgen.

Beleid en de werkvloer

Daarnaast is het belangrijk je beleid te laten aansluiten bij de laatste inzichten vanuit de werkvloer, directie en wetgever. Door regelmatig tijd te maken om met een collega mee te lopen of door bij de koffieautomaat rond te hangen doe je als beleidsmedewerker onmisbare informatie op voor een realistisch beleid. Daarvoor is het wel nodig dat je beleid flexibel is aan te passen. Maak je beleid zo dat kleine verbeteringen direct in het beleid doorgevoerd kunnen voeren. Net als bij de apps op je smartphone: van versie 1.0 naar 1.0.1.

Aandacht voor de uitvoering

De uitvoering van beleid loopt in de praktijk vaak spaak doordat er te weinig echte aandacht voor is. Corporatiestrategen die bewust aandacht en tijd besteden om de uitvoering van ‘hun’ beleid te ondersteunen zullen zien dat de uitvoering van beleid sterk verbeterd. En door beleid uit te voeren maak je natuurlijk pas echt impact voor huurders en andere belanghebbenden.

Reacties
Categorieën