Praktisch aan de slag met big data voor je beleid
Beleid schrijven
Ritske Dankert
Beleid schrijven
04/09/2019
2 min
1

Praktisch aan de slag met big data voor je beleid

04/09/2019
2 min
1

Big data: het is heel hip maar we doen er nog veel te weinig mee.

Zeker wanneer je beleidsmaker bent bij een corporatie: er ligt heel veel data op je te wachten. Deze data wordt onder meer door overheden beschikbaar gesteld. Maar ook vanuit de marketingwereld is veel informatie beschikbaar die je als beleidsmaker kunt gebruiken.

Hoe ga je praktisch aan de slag met big data? In dit artikel deel ik de drie stappen die je hiervoor kunt doorlopen.

Data engineer aanstellen

Een eerste stap is om samen met je collega’s te bepalen hoe met big data om te gaan? Een belangrijk onderdeel daarvan is om te bepalen wie binnen jouw corporatie de data engineer wordt.

Je hebt namelijk iemand nodig die het overzicht heeft over welke big data er allemaal beschikbaar is, en wat je hiermee kunt.

Hier kun je een collega op zetten, of je kunt een vacature extern hiervoor uitzetten. 

Belangrijk is dat je iemand op deze functie zet die daar de capaciteiten voor heeft, die het leuk vindt om te doen en die genoeg tijd heeft om zich in big data te verdiepen.

Zeg dus niet te snel: “die en die collega kan dit er wel als extra taak bij doen”.

Een data engineer moet – naast voldoende kennis – ook voldoende tijd hebben om nieuwe big data mogelijkheden te ontdekken en bij collega’s onder de aandacht te brengen.

Mogelijkheden en behoeften in kaart brengen

Stap twee is het in kaart krengen van de mogelijkheden en het ontwikkelen van de behoeften.

Jij en je collega’s kunnen om te beginnen aangeven wat ze zouden willen weten op basis van big data.

Dat is tegelijkertijd ook een valkuil: de neiging is heel groot om beperkt te blijven denken vanuit de huidige mogelijkheden.

Daarom is het zinvol om big data van twee kanten te bekijken: enerzijds de mogelijkheden en anderzijds de behoeften.

De data engineer kan laten zien wat de mogelijkheden zijn van de big data berg. Wat is er allemaal? En welke data kun je met elkaar combineren?

Op die manier word je veel creatiever.

Zo kom je tot gebruiksmogelijkheden waar je waarschijnlijk niet opgekomen was als je vanuit je eigen referentiekader was blijven denken.

Big data gebruiken in je beleid

Stap drie is met big data te gaan sturen in je beleid. De stap die de data engineer daarbij moet zetten is om van big data informatie te maken. 

Die informatie kan worden ingezet bij het onderbouwen van keuzes in jouw beleid. Zo kun je je beleid veel steviger op basis van feitelijke informatie onderbouwen.

Een voorbeeld: in welke wijk ga je als gemeente, energieleveranciers en vastgoedeigenaren starten met het CO2-neutraal maken van de gebouwen?

Je kunt daarbij veel big data gebruiken om te bepalen waar je optimaal kunt starten. Waar zijn bewoners bijvoorbeeld al heel enthousiast over energiebesparing? In welke wijk zitten veel woningen van grote eigenaren, zoals woningcorporaties? Waar liggen de oudste gasleidingen, die toch al binnen afzienbare termijn aangepakt moeten worden? En waar heeft de gemeente vastgoed in bezit om het goede voorbeeld te geven?

Wanneer je al deze data aan elkaar koppelt ontdek je waar je het best kunt starten met het CO2-neutraal maken van de gebouwen in een wijk.

Wanneer je big data gaat gebruiken bij het onderbouwen van je beleidskeuzes zul je de meerwaarde gaan ervaren. Je zult zien dat je op een heleboel vlakken andere en betere keuzes gaat maken.

Zo kun je praktisch aan de slag met big data. Een goede eerste stap is om vandaag al het gesprek met je collega’s hierover aan te gaan.

Reacties
Categorieën