Big data gebruiken in je portefeuille- en asset management
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
06/04/2019
2 min
0

Big data gebruiken in je portefeuille- en asset management

06/04/2019
2 min
0

Big data is nog altijd een hele hippe term. De toepassing ervan is bij corporaties nog minimaal. Veel corporaties weten nog niet precies wat ze ermee aan moeten. Hoe kun je big data gebruiken in je portefeuille- en asset management?

Download ons e-boek over asset management

Wat is big data?

Big data betekent eigenlijk niets meer dan dat er een enorme hoeveelheid aan data beschikbaar is. En dat je – door die data met elkaar te combineren – nieuwe inzichten krijgt.

Meer dan dat is het eigenlijk niet.

Voor je portefeuille en asset management is met name de data interessant over de woningen die je binnen je asset management gaat beheren en aansturen. Je kijkt dan naar data over de bijbehorende bewoners en hun omgeving, maar ook naar data over woningzoekenden, dus de potentiële bewoners van je woningen. Verder betrek je bouwkundige en financiële gegevens over de woning bij je analyse.

Download ons e-boek over asset management

De zoektocht naar relevante data voor jouw corporatie

Maar waar is die big data dan?

Allereerst kun je big data vinden binnen je eigen organisatie. Als corporatie heb je namelijk al heel veel data in je primaire systeem zitten.

Ook in de systemen die je nodig hebt om de marktwaarde in verhuurde staat te berekenen, kun je veel relevante achtergronddata vinden. Het voordeel van dat soort data is overigens dat het je ook mogelijkheden geeft om te benchmarken met andere corporaties, omdat deze data allemaal op dezelfde manier verzameld wordt.

Daarnaast is er binnen corporaties binnen dienstverleningsprocessen veel data aanwezig. Dit is data die niet per se direct toegankelijk is, maar die je wel toegankelijk kunt maken.

Je kunt ook verder kijken dan je eigen corporatie. Ook door externe partijen wordt veel data verzameld over woningen en hun bewoners. Dit wordt ook wel ‘marketingdata’ genoemd. Uit dit soort data kun je op straat-, postcode- of complexniveau heel veel informatie halen over je eigen bewoners en de omgeving van je complexen.

Bijvoorbeeld een inschatting van het huishoudinkomen.

Download ons e-boek over asset management

Toepassing van big data voor jouw corporatie

Wat kun je nu precies met al die data?

Big data kun je op veel verschillende manieren toepassen. Je kunt bijvoorbeeld kijken waar de scheefwoners wonen en in hoeverre dat gerelateerd is aan de huur. Misschien is de huur van een complex wel relatief laag, terwijl er veel scheefwoners wonen. Dat is niet maatschappelijk optimaal. Of andersom: waar manifesteren zich betalingsproblemen? En kan ik dit soort problemen met behulp van big data voorspellen?

Met big data kun je ook inzicht krijgen in de complexen waar de kans op leegstand het grootst is.

Verder kun je kijken welke woningkenmerken maken dat een woning populairder is, of welke kenmerken ervoor zorgen dat de onderhoudskosten van een woning hoger zijn.

En op het gebied van duurzaamheid kun je gericht op zoek gaan naar woningen met huurders die wel in zijn voor het verduurzamen van hun woning.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden die je hebt met big data.

Download ons e-boek over asset management

Help, waar moet ik beginnen met mijn big data?

Het is belangrijk dat je allereerst de data die je zelf al bezit beter toegankelijk maakt. En dan doel ik op de data in je primaire systeem, in de systemen voor de marktwaardering in verhuurde staat en ook data in de dienstverleningsprocessen.

Zorg vervolgens dat je goed op orde hebt welke interne data je hebt en wat je ermee kunt doen. Zorg er ook voor dat dat goed in processen en in software wordt vastgelegd. En dat op zo’n manier dat je het ook beleidsmatig kunt gebruiken, en dat het altijd voor jou als beleidsmedewerker beschikbaar is.

Wanneer je je interne data op orde hebt, kun je aan de slag met externe data. Bijvoorbeeld met data over de leefstijl en andere voorkeuren van bewoners, informatie over de wijk en buurt van je complexen en informatie over buitenruimtes. Dit zijn allemaal zaken die relevant kunnen zijn voor je uiteindelijke beslissingen op asset- en complexniveau.

Download ons e-boek over asset management

Reacties
Categorieën