Inrichting van asset management: 4 stappen voor woningcorporaties
Asset Management
Ritske Dankert
Asset Management
08/27/2019
3 min
0

Inrichting van asset management: 4 stappen voor woningcorporaties

08/27/2019
3 min
0

Hoe kun je het asset management bij jouw woningcorporatie het beste inrichten? In dit artikel vier stappen die je kunt doorlopen om het asset management (opnieuw) in de organisatie van jouw corporatie in te bedden.

Download gratis ons e-boek over asset management

Stap 1: stel de juiste prioriteiten op basis van je huidige ontwikkelingsfase

De eerste stap is om te kijken naar je huidige ontwikkelingsfase. Daaruit kan blijken dat je misschien nog helemaal niet toe bent aan het definitief inrichten van asset management.

Heb je nog geen actueel portefeuilleplan? Of geen actuele complexplannen? Dan is het zaak om dat eerst op papier te krijgen. Maak het op papier zetten van je beleid dan je eerste prioriteit. Is dat al gelukt? Dan kun je verder gaan met stap 2.

Elke corporatie zit in een andere ontwikkelingsfase van portefeuille- en asset management. Van corporaties die nog niets op papier hebben staan, tot corporaties die hun beleid dynamisch vormgeven op basis van regelmatig geactualiseerd onderzoek en hierover innig samenwerken met lokale partners.

Uit ons onderzoek blijkt dat bijna 30 procent van alle corporaties het Portefeuille- en Asset Management nog helemaal niet compleet heeft uitgewerkt.

Het is dus raadzaam om – voordat je hals over kop aan de slag gaat met de (definitieve) inrichting van asset management – eerst kritisch na te gaan in welke ontwikkelingsfase je als corporatie zit.

Bekijk ook de resultaten van het onderzoek uit 2019.

Download gratis ons e-boek over asset management

Pas wanneer je je beleid op papier goed op orde hebt kun je gaan nadenken over het structureler inbedden van asset management in de corporatie.

Tijdens het op papier zetten van je beleid doe je natuurlijk ook goede ideeën op over de structurele inrichting. Dat is misschien nog wel de belangrijkste reden om dit niet over te slaan.

Eerst je organisatie helemaal tot in de puntjes op papier inrichting, en dan pas met de ontwikkeling van complexstrategieën aan slag: het werkt gewoon niet.

Je zult eerst enige ervaring moeten opdoen met het inhoudelijk uitwerken van portefeuille- en asset management. En dat kan alleen door gewoon aan de slag te gaan en complex voor complex te bepalen wat je (voorlopige) strategie wordt.

Inhoudelijk is dat dan allemaal nog verre van perfect, maar je hebt werkendeweg wel waardevolle inzichten gekregen om het asset management structureel op een goede manier in te richten.

Download gratis ons e-boek over asset management

Stap 2: keuzes maken over de inrichting van asset management

De tweede stap is keuzes maken. Op basis van je eerste ervaringen met het uitwerken van asset strategieën kun je keuzes gaan maken over hoe je het procesmatig en organisatorisch gaat inrichten.

Belangrijke keuzes zijn bijvoorbeeld:

  • wie gaat er binnen jouw organisatie over het asset management. Is dat een specifiek persoon of een heel team?
  • Hoeveel beslissingsvrijheid krijgt deze persoon of dit team? Heeft het asset management een bepalende stem, of geeft het asset management alleen advies?
  • Hoe regel je de afstemming tussen portefeuillesturing en asset management? Zijn dat verschillende personen of teams?

Bij het maken van deze keuzes geldt dat er geen goed of fout is. Of een beter en een best.

Het gaat erom dat je kijkt naar wat het beste past bij wat het asset management voor jou corporatie moet opleveren. En wat past het beste bij jouw organisatie. Bij de organisatie omvang, en bij de capaciteit die je voor het asset management wilt en kunt inzetten.

De kunst is om binnen je eigen context de meest optimale keuzes te maken.

Download gratis ons e-boek over asset management

Stap 3: de eerste volledige jaarcyclus

Wanneer je alle belangrijke keuzes voor de inrichting hebt uitgewerkt, dan kun je starten met het implementeren van asset management in je organisatie.

Daarbij is het belangrijk om alle activiteiten in het kader van portefeuille- en asset management te laten aansluiten op je eigen jaarcyclus / begrotingscyclus.

Voor het eerste jaar dat je asset management goed in de jaarcyclus implementeert geldt het credo ‘meedoen is belangrijker dan winnen’. In het eerste jaar ligt de nadruk nog steeds op het verbeteren van het proces zelf. Verwacht in deze periode – los van quick wins – nog geen structurele verbetering van je maatschappelijk rendement.

De belangrijkste ‘winst’ in deze fase is dat voor alle betrokken medewerkers in de corporatie duidelijker wordt op welke manier je als corporatie met je complexen wilt omgaan.

Stap 4: bijstellen en verfijnen

Wanneer je eenmaal de jaarcyclus hebt doorlopen, is er nog een vierde stap. Dat is het evalueren van de gemaakte keuzes. Vervolgens ga je kijken of je onderdelen moet bijstellen.

Op die manier ga je dan de tweede, derde en vierde jaarcyclus in.

Daarbij ga je steeds verder verfijnen. Zowel procesmatig als inhoudelijk. De aansluiting tussen het asset management en ander processen (zoals de begroting, de prestatieafspraken en de portefeuillesturing) wordt zo steeds beter.

Je gaat ook merken dat je steeds meer ruimte hebt om ook inhoudelijk een volgende stap te zetten. Bijvoorbeeld door in te zoomen op bepaalde thema’s of doelgroepen. En zo betere keuzes te maken over de ontwikkeling van je vastgoed.

Dit is dan ook het moment waarop je onderbouwt kunt zeggen dat je – zowel financieel als maatschappelijk – betere resultaten bereikt door de inzet van asset management.

Download gratis ons e-boek over asset management

Reacties
Categorieën