Ontwikkeling Portefeuille- en Asset Management is een zaak van lange adem (onderzoek 2020)
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
09/01/2020
2 min
0

Ontwikkeling Portefeuille- en Asset Management is een zaak van lange adem (onderzoek 2020)

09/01/2020
2 min
0

Dit is een artikel uit 2020. De meest recente onderzoeksresultaten vind je via https://corporatiestrateeg.nl/resultaten-pam/.

Ook in 2020 heeft De Corporatiestrateeg weer onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij het portefeuille- en assetmanagement bij corporaties. Dit jaar deden 58 corporaties mee. Iets meer dan een derde heeft het portefeuille- en assetmanagement verankerd in hun jaarcyclus.

Resultaten 2020

Het aantal corporaties dat portefeuille- en assetmanagement heeft opgenomen in een terugkerende jaarcyclus ligt in 2020 op 36%. Dat is vergelijkbaar met 2019. Voor deze corporaties is het makkelijker om het portefeuille- en assetmanagement te koppelen aan andere onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het opstellen van de begroting en de uitvoering op de werkvloer.

Groei in ontwikkelingsfasen

Vanaf 2017 zijn er 55 corporaties die minimaal 2 keer aan het onderzoek hebben deelgenomen. Gemiddeld laten deze corporaties een positieve ontwikkeling zien tussen hun eerste en tweede deelname.

Gemiddeld scoren vaker deelnemende corporaties in fase 1,9 bij hun eerste deelname en in ontwikkelingsfase 2,3 bij de tweede deelname. Dit laat zien dat er een flinke ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd blijkt hieruit ook dat de ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement een zaak van lange adem is.

We weten steeds beter dat we weinig weten

De scores op deelonderwerpen laten zien dat er steeds meer bruikbare data beschikbaar is. Tegelijkertijd geven steeds minder corporaties aan dat zij de opgaven in hun werkgebied in beeld hebben, en hier beleid voor hebben. Het lijkt erop dat we steeds beter weten dat we eigenlijk nog maar relatief weinig weten.

Verschillen tussen de grootteklassen

Grotere corporaties hebben de ontwikkeling van portefeuille- en assetmanagement duidelijk vaker in de jaarcyclus ingebed dan kleinere corporaties (zie figuur hierboven). Toch heeft ook bij de grootste corporaties (met meer dan 10.000 vhe) slechts de helft dit goed op orde.

Waar grotere corporaties beter scoren op de inbedding in de jaarcyclus, zijn het de kleinere corporaties die de kennis van hun werkgebied en hun beleid beter op orde hebben (zie onderstaande figuur). De corporaties tussen 2.500 en 5.000 vhe scoren hierop het hoogste. Ook hier zijn de scores in alle grootteklassen overigens nog voor verbetering vatbaar.

Dit is een artikel uit 2020. De meest recente onderzoeksresultaten vind je via https://corporatiestrateeg.nl/resultaten-pam/.

Reacties
Categorieën