Page content

Reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud bij woningcorporaties

Onderhoud bij woningcorporaties bestaat uit drie componenten: reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud.

Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Reparatieonderhoud

Reparatieonderhoud aan woningen is het onderhoud naar aanleiding van reparatieverzoeken van huurders. Een andere benaming hiervoor is ‘klachtenonderhoud’.  Over het algemeen betreft dit onderhoud de relatief kleine reparaties.

Steeds meer woningcorporaties richten het aanmeldproces van reparatieonderhoud digitaal in.  Huurders kunnen dan online hun reparatieverzoek indienen. De afhandeling van reparatieverzoeken door woningcorporaties is een belangrijke factor voor de (on)tevredenheid van huurders.

Mutatieonderhoud

Mutatieonderhoud is het onderhoud dat plaatsvindt op het moment dat een woning vrijkomt, voordat een nieuwe huurder de woning kan betrekken. Dit onderhoud vindt vaak plaats in de woning, zoals het stucen en/of schilderen van wanden of het plafond, het vervangen van de keuken of het verwijderen van tussenwanden.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is periodiek onderhoud aan woningen. Dit wordt meestal complexgewijs uitgevoerd. Op basis van inspecties (bijvoorbeeld door conditiemeting) en gegevens zoals het bouwjaar van de woning wordt het onderhoud ingepland. Het planmatig onderhoud vindt meestal plaats aan de schil van de woning.

Een aantal voorbeelden van planmatig onderhoud:

  • Schilderen van het houtwerk aan de buitenkant.
  • Herstellen/vervangen van kozijnen.
  • Herstellen/vervangen van daken of dakgoten.
  • Herstellen/vervangen van metsel- en of voegwerk.

Kom naar het seminar ‘Duurzaamheid, de route naar CO2 neutraal’ op 7 juni 2018.

Comment Section

0 reacties op “Reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en planmatig onderhoud bij woningcorporaties

Plaats een reactie


*