Turn-key bouwen

Turn-key bouwen houdt in dat de opdrachtgever de complete bouw van een woning of een ander gebouw overdraagt aan de opdrachtnemer. De opdrachtgever krijgt pas na afronding van het bouwproject de sleutel, vandaar ook de term ‘turn-key’ (’sleutelklaar). In het bestek is vaak een omschrijving en uitgebreide opsomming van eisen gegeven waaraan het gebouw en de belangrijkste onderdelen moeten voldoen.

Voordelen van turn-key bouwen

Voor woningcorporaties zijn er enkele voordelen van turn-key bouwen:

  • Doordat je de administratie, planning en coördinatie uit handen geeft kost het je als corporatie minder tijd. Dit is vooral een voordeel voor kleine corporaties met een relatief grote bouwopgave.
  • Een Turn-key woning is meestal sneller klaar omdat de aannemer efficiënter kan werken zonder het tussentijdse overleg met een opdrachtgever.

Nadelen van turn-key bouwen

Voor woningcorporaties zijn er enkele voordelen van turn-key bouwen:

  • Als opdrachtgever ben je sterker afhankelijk van de bouwer. Tijdens het bouwproces kan moeilijker worden bijgestuurd. Je zult als corporatie dus vooraf goede en gedetailleerde afspraken moeten maken. Dat is niet in alle gevallen haalbaar.
  • Turn-key bouw is vaak minder flexibel en levert daardoor mogelijk een kleinere bijdrage aan de doelen van de corporatie in vergelijking met nieuwbouw waar je als corporatie meer sturing kunt geven.
Reactie plaatsen