Projectleider Vastgoed bij een woningcorporatie

Een projectleider vastgoed is bij een woningcorporatie projectleider voor onder meer planmatig onderhoud, renovaties, verduurzaming en nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Tot de werkzaamheden van een projectleider vastgoed kunnen onder andere de volgende zaken behoren:

  • Voorbereiden van vastgoedprojecten (door middel van bijvoorbeeld fasedocumenten, planningen, bestekken en kostenramingen).
  • Selecteren en contracteren van architecten, aannemers en adviseurs.
  • Leiden en samenstellen van projectteams.
  • Bewaken van planning, budget en kwaliteit.
  • Opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning en -begroting.
  • Toezicht houden op renovatieprocessen.
Reactie plaatsen