Onderhoudsdienst

De onderhoudsdienst zorgt voor het onderhouden van de woningen en het andere vastgoed van een woningcorporatie. Meestal wordt de (eigen) onderhoudsdienst vooral ingezet voor het uitvoeren van reparatie, uitvoeren van serviceverzoeken voor klein (huurders)onderhoud en een deel van het mutatieonderhoud.

De onderhoudsdienst wordt vaak gevormd door ambachtslieden zoals loodgieters, elektriciens en timmermannen. Bij kleinere corporaties werken er vaak meer generalistische vakmannen en -vrouwen bij de onderhoudsdienst.

Onderhoudsdienst werkt vraaggestuurd

De onderhoudsdienst van een corporatie werkt voornamelijk vraag gestuurd. Ook gaat het om relatief veel, maar kleinschalige, werkzaamheden. Dat maakt dat het voor corporaties lastig is om goed grip te krijgen op de onderhoudsdienst. Er zijn grote verschillen tussen corporaties – en zelfs binnen corporaties tussen vakmensen – in de bedragen die aan het vraag gestuurde onderhoud worden uitgegeven en welk kwaliteitsniveau hierbij wordt gehanteerd.

Signalering van probleemsituaties door de onderhoudsdienst

De onderhoudsdienst wordt door sommige corporaties ook getraind om probleemsituaties bij huurders te kunnen herkennen. Wanneer woningen bijvoorbeeld ernstig vervuild zijn kan de corporatie huurders zo verwijzen naar de juiste ondersteuning.

Huurderstevredenheid

Het werk van de onderhoudsdienst is bij de meeste corporaties een van de belangrijkste manieren om een hoge huurderstevredenheid te bewerkstelligen. Veel zittende huurders komen alleen via de onderhoudsdienst in contact met de corporatie. Hun oordeel over de corporatie hangt dus in grote mate af van dit contact.

Onderhoud uitbesteden of in eigen beheer?

Veel woningcorporaties besteden hun dagelijks onderhoud al (gedeeltelijk) uit. Ook corporaties met een eigen onderhoudsdienst besteden vaak de meer omvangrijke en/of specialistische werkzaamheden uit aan aannemers.

Een recente ontwikkeling is dat woningcorporaties het complete proces uitbesteden aan één aannemer. Momenteel is er discussie binnen de corporatiesector of het uitbesteden van onderhoud een goed idee is.

Voorstanders van uitbesteden zien vooral mogelijkheden om het onderhoud efficiënter uit te laten voeren door een partner die veel kennis van zaken heeft. Daarmee kan het werk volgens hen ook goedkoper worden uitgevoerd.

Voorstanders van een eigen onderhoudsdienst vinden dit onderdeel van de bedrijfsvoeren te belangrijk om door derden te laten uitvoeren. Ook wijzen zij erop dat de sociale rol van de medewerkers bij uitbesteden mogelijk minder tot zijn recht komt.

Reactie plaatsen