Bouwteam

Bij het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen of bij ingrijpende renovaties in de bestaande bouw kan door de betrokken partijen worden samengewerkt in een bouwteam.

Een bouwteam is een samenwerking tussen de woningcorporatie (als opdrachtgever), de architect, het bouwbedrijf en de installatieadviseur (als uitvoerende partijen) en mogelijk een aantal adviseurs (zoals een procesbegeleider).

Het doel van een bouwteam is om in gezamenlijkheid met alle partijen tot een (beter) plan voor de nieuwbouw of renovatie te komen.

Het werken in een bouwteam heeft als voordeel dat de partijen profiteren van elkaars expertise en gezamenlijk op kwaliteit en prijs sturen.

Reactie plaatsen