Aanbesteding

Een aanbesteding is de procedure waarbij een woningcorporatie bekendmaakt dat zij een nieuwe opdracht wil laten uitvoeren en vervolgens bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

De corporatie stelt vooraf zelf een bestek op. In een bestek staat precies aangegeven wat er gemaakt moet worden, hoe dat moet gebeuren en wanneer en aan welke kwaliteitseisen voldaan moet worden. Vervolgens koppelt de corporatie hier een bepaald budget aan. Op basis daarvan wordt bekeken welk uitvoerend bedrijf geschikt is om de opdracht uit te voeren.

Aanbestedingsbeleid

Met een aanbestedingsbeleid wordt inzichtelijk en transparant gemaakt wat de doelstellingen, uitgangspunten en kaders zijn waarbinnen de aanbesteding plaatsvindt.

Voorbeelden van een aanbestedingsbeleid

Voorbeelden van een aanbestedingsbeleid bij woningcorporaties:

Integriteit en aanbestedingen

Bij het opstellen van een aanbestedingsbeleid zullen woningcorporaties zich ook bewust moeten zijn van de invloed op de integriteit van de organisatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een aannemer die jaarlijks een taart bij de corporatie komt bezorgen? Of met een aannemer die medewerkers privé korting geeft op de aanleg van hun eigen badkamer of keuken?

Bij integriteit draait het om professionele verantwoordelijkheid en daarmee dus de vereiste dat men altijd in staat is om verantwoording af te leggen over gemaakte keuzes.

Een woningcorporatie zal dan ook moeten beginnen met het vaststellen van de integriteitsrisico’s op het gebied van aanbesteden. Hierbij kunnen vragen gesteld worden zoals:

  • Zijn er duidelijke procedures?
  • Is er voldoende collegiale controle en functiescheiding georganiseerd?
  • Zijn alle keuzes te verantwoorden en zijn alle dossiers daarvoor in orde?
  • Worden financiële beslissingen altijd met “vier ogen” genomen?
  • Is er een periodieke evaluatie van het redelijke verloop van beslissingen rond aanbestedingen?

(Bron: VTW)

Reactie plaatsen