Solliciteren bij een woningcorporatie: drie tips

Solliciteren bij een woningcorporatie: drie tips

Ga je solliciteren bij een corporatie? Bijvoorbeeld op een functie als manager, stafmedewerker (bijvoorbeeld als beleids-, communicatie- of HRM-medewerker) of directeur-bestuurder? Dan heb ik drie tips om ervoor te zorgen dat je de baan ook echt gaat krijgen.

Even een disclaimer vooraf…

Het is niet haalbaar om tientallen sollicitaties op deze manier aan te pakken. Pas deze tips dan ook alleen toe wanneer je de baan écht wilt hebben.

Stap 1: verdiep je (nog dieper) in de corporatie

Stap 1 is: verdiep je in de corporatie. Ga daarbij verder dan alleen de website. De gevonden informatie helpt je in alle stappen van het selectieproces.

Lees meerdere jaarverslagen van de corporatie

Lees de jaarverslagen, ook tussen de regels door, om een goed beeld te krijgen van wat er de afgelopen jaren wel (en niet) gebeurd is door de corporatie.

Lees het ondernemingsplan

Bekijk de relatie tussen de plannen in het ondernemingsplan en wat hiervan daadwerkelijk gerealiseerd is in het jaarverslag.

Bekijk het laatste visitatierapport

Een recent visitatierapport geeft een mooi inkijkje in de prestaties en werkwijze van de corporatie. Een visitatierapport geeft een onafhankelijk oordeel over de maatschappelijke prestaties van de corporatie en geeft een kijkje in de keuken op het gebied van financiën, de invulling van de PDCA-cyclus, het functioneren van de Raad van Commissarissen en de omgang met belanghebbenden. Ook lees je in een visitatierapport wat de huurdersorganisatie, de gemeenten in het werkgebied en andere belanghebbenden van de corporatie vinden.

Andere relevante informatie

Tot slot kun je nog andere relevante informatie vinden in de jaarlijkse toezichtsbrief van de Autoriteit woningcorporaties. Ook kan het interessant zijn om eens te kijken hoe de corporatie in (lokale) nieuwsmedia wordt besproken.

Stap 2: maak je curriculum vitae op maat voor de corporatie

In het op maat maken van je curriculum vitae kun je verder gaan dan je wellicht denkt.

Bedenk voor elke functie-eis uit de vacature waarom deze voor de corporatie belangrijk is. Zoek vervolgens bij elk onderdeel van de vacature een voorbeeld uit je curriculum vitae dat daarbij aansluit. Benadruk dit voorbeeld in je curriculum vitae en gebruik daarbij de terminologie uit de vacaturetekst.

Zo is het voor de corporatie direct duidelijk dat je profiel goed aansluit op de vacature.

Schrijf daarnaast in je brief over de actuele situatie bij de corporatie. En als je durft, ga dan in op pijnpunten die binnen de corporatie spelen.

Stap 3: Maak een mini-beleidsplan

Word je uitgenodigd voor een gesprek? Maak dan een mini-beleidsplan voor een onderdeel van jouw functie. Op basis van openbare gegevens over de corporatie kun je op één of twee A4’tjes een kort beleidsplan maken.

Maak bijvoorbeeld een mini-communicatieplan dat ingaat op de opmerkingen van belanghebbenden uit het visitatierapport. Schrijf een plan van aanpak voor het terugbrengen van bedrijfslasten wanneer die onnodig hoog zijn. Of maak op basis van CBS-gegevens een korte woningmarktanalyse met conclusies over de investeringskansen voor de corporatie.

Met een mini-beleidsplan kun je laten zien dat je je hebt verdiept in de corporatie. En je laat je vakkennis zien. Door een goed opgezet mini-beleidsplan kun je je van anderen onderscheiden. Om je hierbij te helpen hebben we een format voor een mini beleidsmemo als word document beschikbaar gesteld.

Zo maak je de beste kans om de baan echt te krijgen.

Meer over het mini-beleidsplan hoor je in de onderstaande video (of lees het hier)


Reactie plaatsen