Controller bij een woningcorporatie

Een controller bij een woningcorporatie houdt zich in grote lijnen met drie onderwerpen bezig. Als eerste is dat de financiële administratie en rapportage. Daarnaast is een controller betrokken bij risicomanagement. Ook kan een controller zich bezighouden met de strategische processen in de organisatie.

Kwaliteit van de financiële administratie en rapportage

Een controller bij een woningcorporatie is iemand die toeziet op de kwaliteit van de financiële administratie en -rapportage van de corporatie, en op de wijze waarop financiële risico’s worden beheerst. De controller heeft de taak om de corporatie te voorzien van (financiële) analyses, informatie en advies. Daarmee ondersteunt de controller het management bij het sturen op beleid. (Bron: Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties)

Risicomanagement

Met betrekking tot het risicomanagement vervult de controller verschillende rollen. Allereerst is de controller ‘de spin in het web van het risicomanagement’ (bron: Aedes). Door de centrale en ondersteunende rol kan de controller het totaaloverzicht van alle risico’s en beheersmaatregelen bewaken.

Daarnaast is de controller een sparringpartner op het gebied van risicomanagement. De directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen of andere mensen binnen de corporatie kunnen de controller vragen stellen en om advies vragen.

Business controller kijkt mee in processen

Daarnaast is de rol van ‘business controller’ een opkomende functie bij corporaties. Een business controller heeft als taak de gehele woningcorporatie ‘in control’ te houden, door continu te monitoren op wat er gebeurt. Voorbeelden van vragen die de controller daarbij aan de corporatie kan stellen zijn:

  • Welke dingen doen we en welke niet?
  • Leven we de procedures adequaat na?
  • Maken we de gewenste maatschappelijke effecten voldoende meetbaar?
  • Raadplegen we de juiste adviseurs?
  • Worden de risico’s bij investeringen voldoende beschreven?

(Bron: Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties)

Toenemend belang van de controller functie

De rol van de controller binnen corporaties is sinds 2016 sterk veranderd. De controller is steeds meer de aangewezen persoon om kwalitatief te beoordelen of initiatieven wel of niet passen in de strategische koers van de organisatie.

Ook het feit dat corporaties steeds vaker en meer verantwoording af moeten leggen, maakt dat de rol van de controller belangrijker wordt.

Reactie plaatsen