Page content

Beleidsmedewerker bij een woningcorporatie

Een beleidsmedewerker bij een woningcorporatie vormt de ogen en oren van de organisatie.

De werkzaamheden richten zich natuurlijk op het ontwikkelen van en adviseren over beleid. Hier hoort ook het verzamelen en analyseren van gegevens en trends bij. Daarnaast is het vertalen van externe ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen een onderdeel van de taakomschrijving. Ook heeft een beleidsmedewerker aandacht voor het implementeren, evalueren en actualiseren van beleid.

De beleidsmedewerker wordt niet alleen ingezet bij het vormen van nieuw beleid. Vaak levert een beleidsmedewerker een bijdrage aan allerlei projecten. Denk aan het realiseren van nieuwbouwprojecten, veranderingen in de toewijzing, de verantwoording aan belanghebbenden en namens de corporatie participatie bij de totstandkoming van de gemeentelijke woonvisie.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Voorbeelden van thema’s waarvoor corporaties beleidsmedewerkers inzetten:

  • Wonen met zorg
  • Huurdersparticipatie
  • Nieuwbouw en renovatie
  • Lokaal woonbeleid
  • Wijkontwikkeling

De beleidsmedewerker is de schakel tussen binnen en buiten

In feite ben je als beleidsmedewerker de schakel tussen binnen en buiten. Als beleidsmedewerker overleg je veel met in- en externe partijen, waarna je de inhoud vertaalt naar de interne organisatie.

Daarnaast is de beleidsmedewerker de persoon binnen de organisatie die betrokkenen (zoals collega’s, huurders en gemeenten) mee moet krijgen in het leveren van ideeën voor nieuw beleid, en het uitvoeren van vastgesteld beleid.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Comment Section

0 reacties op “Beleidsmedewerker bij een woningcorporatie

Plaats een reactie


*