Projectleider bij een woningcorporatie

Als projectleider bij een woningcorporatie heb je vele verantwoordelijkheden, je managet namelijk woningbouwprojecten vanaf acquisitie tot en met de nazorg. Daarbij draait het zowel om de procesmatige als technische aspecten van het project. Wil je solliciteren op een vacature van projectleider bij een woningcorporatie? Dan kun je in dit artikel alvast lezen wat in grote lijnen je takenpakket wordt. Natuurlijk kan dit per corporatie verschillen.

Typen projectleiders

Op het gebied van vastgoed zijn er binnen een corporatie vaak projectleiders voor planmatig onderhoud, renovaties in de bestaande bouw en nieuwbouw. Soms zijn er specifiek projectleiders voor bijvoorbeeld verduurzaming of zorgvastgoed.

Start van projecten

Een project begint met het managen van het proces (intern en extern) om tot een plan voor het project te komen. Daarbij zijn intern en extern veel verschillende belanghebbenden betrokken. Wanneer de plannen voor het project eenmaal rond zijn is het aan de projectleider om de planning te monitoren, de voortgang en kwaliteit te bewaken, het budget te controleren en de voortgang te rapporteren.

Bij projecten in de bestaande bouw is een belangrijke vraag in hoeverre de huidige bewoners in hun woning kunnen blijven of dat zij (al dan niet definitief) moeten verhuizen.

Het is ook belangrijk dat de projectleider aanwezig is bij diverse relevante overlegvormen, zoals de bouwteamvergadering, het periodiek overleg technisch beheer, stuurgroep vergaderingen, projectteamvergaderingen en voorbereidingsvergaderingen.

Als de bouw gestart is

Wanneer de renovatie of de bouw eenmaal begonnen is, is het bij nieuwbouw belangrijk dat de projectleider het verhuurproces voorbereidt, zoals het faciliteren van modelwoningen en de woningen zo goed en compleet mogelijk voorbereiden voor verhuur. Na oplevering van het project verzorgt de projectleider nog een bepaalde periode nazorg wanneer er vragen of klachten van de nieuwe bewoners zijn.

Vereisten in vacatures

Voor de functie van projectleider binnen een woningcorporatie is een bouwkundige opleiding vaak een vereiste. Daarbij is werkervaring in een projectmanagement functie in de woningbouw bij bijvoorbeeld een bouwbedrijf of woningcorporatie meestal ook vereist.

lodders
Door

lodders

op 26 Aug 2019

Bewoners rechten bij renovatie flatbouw.

Reactie plaatsen