Mutatieopzichter bij een woningcorporatie

Een mutatieopzichter bij een woningcorporatie is verantwoordelijk voor het inspecteren van woningen bij mutatie. De mutatieopzichter is de contactpersoon voor aannemers, gemeenten en oude en nieuwe huurders over het mutatieonderhoud. Wil je solliciteren op een vacature van mutatieopzichter bij een corporatie? Dan kun je in dit artikel alvast lezen wat in grote lijnen je takenpakket is. Natuurlijk kan dit per corporatie verschillen.

Als mutatieopzichter beoordeel je welke reparaties nodig zijn om de woning weer in goede staat aan een volgende huurder te kunnen verhuren. Ook beoordeel je in hoeverre door de vertrekkende huurder aangebrachte voorzieningen in de woning mogen blijven zitten. Hierover maak je afspraken met de vertrekkende huurder.

Werkzaamheden bij mutatie kunnen ook voortkomen uit het beleid van de corporatie zelf. Zo kan bijvoorbeeld zijn besloten om bij mutatie keuken- en badkamerrenovaties door te voeren.

Verder is het mogelijk dat de corporatie een aantal keuzes (bijvoorbeeld voor wat betreft de kleurstelling van een nieuwe keuken) wil overlaten aan de nieuwe huurder. Als mutatieopzichter maak je hierover dan afspraken met de nieuwe huurder. Het is daarbij belangrijk dat je als mutatieopzichter goed op de hoogte bent van het beleid van je corporatie.

Het is verder de taak van de mutatieopzichter om de onderhoudsmedewerkers en/of de aannemer aan te sturen bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, inspecties uit te voeren en risico’s te inventariseren.  De mutatieopzichter zorgt daarbij voor de aanlevering van de juiste gegevens. Je bent dan ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderhoud en de administratieve afhandeling ervan.

In de onderstaande video van Woonbron zie je hoe Raoel, opzichter niet-planmatig bij Woonbron, onderhoud onder meer mutatiewoningen inspecteert:


Reactie plaatsen