Woonconsulent bij een woningcorporatie

Een woonconsulent is verantwoordelijk voor het verhuur en sociaal beheer van de woningen van een woningcorporatie. Bij de verhuur gaat het om de dienstverlening aan woningzoekenden, zoals woningtoewijzing. Bij het sociaal beheer gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van overlast en het faciliteren van initiatieven op het gebied van leefbaarheid.

Bij sommige corporaties is deze functie gesplitst in de functies verhuurmedewerker en medewerker sociaal beheer. Wil je solliciteren op een vacature van woonconsulent, verhuurmedewerker of medewerker sociaal beheer bij een corporatie? Dan kun je in dit artikel alvast lezen wat in grote lijnen je takenpakket is. Natuurlijk kan dit per corporatie verschillen.

Verhuur van woningen

Als woonconsulent adverteer je vrijgekomen woningen en je wijst ze toe volgens de regels van onder meer passend toewijzen, de (regionale of lokale) woonruimteverdeling en het beleid van je corporatie. Ook zorg je ervoor dat woningzoekenden de woning kunnen bekijken. Verder verzorg je het huurcontract en het overdragen van de sleutel, al dan niet in samenspraak met een collega. Een woonconsulent houdt zich daarnaast ook bezig met vragen of klachten van huurders en woningzoekenden over huur gerelateerde zaken. Ook bemiddel je bij eventuele conflicten.

Sociaal beheer en leefbaarheid

Een woonconsulent kan ook verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken. Binnen deze verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste taken: overleggen met bewoners en -commissies, signaleren van problemen in de wijken, nemen van initiatieven voor projecten gericht op de verbetering van de leefbaarheid, opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk, een aanspreekpunt zijn voor bewonersgroepen en externe partijen en tot slot het monitoren en rapporteren van resultaten.

Corporatie QuaWonen heeft een mooie video gemaakt van het werk van klantenservice en woonconsulenten:


Reactie plaatsen