Instemmingsrecht

Instemmingsrecht is het recht om toestemming te verlenen (of juist niet). Huurdersorganisaties hebben instemmingsrecht bij één onderwerp, namelijk bij het servicekostenbeleid. De verhuurder mag geen servicekostenbeleid voeren of wijzigen zonder dat de huurdersorganisatie daarmee heeft ingestemd.

Alle rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet. Beide hebben agenderingsrecht, informatierecht, overlegrecht en adviesrecht (Bron: Rijksoverheid).

Reactie plaatsen