Agenderingsrecht

Agenderingsrecht is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben agenderingsrecht ten opzichte van verhuurders (zoals woningcorporaties) (Bron: Rijksoverheid).

Zowel huurdersorganisaties en bewonerscommissies als de verhuurder hebben recht om één of meer deskundige(n) uit te nodigen om aan het overleg deel te nemen.

Alle rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de Overlegwet. Zowel huurdersorganisaties als bewonerscommissies hebben agenderingsrecht, informatierecht, overlegrecht en adviesrecht. Huurdersorganisaties hebben daarnaast ook instemmingsrecht en recht op een kostenvergoeding.

Reactie plaatsen